DrogowyTransport

Obwodnica Wałcza coraz bliżej. Złożono sześć ofert

Nowa obwodnica Wałcza będzie częścią Programu budowy 100 obwodnic

Obwodnica Wałcza w ciągu DK22 coraz bliżej. Firmy zainteresowane projektowaniem i budową obwodnicy o długości ponad 13 kilometrów wyceniły swoje usługi w zakresie od 175,64 do 190,08 milionów złotych. Wszystkie oferty mieszczą się w ramach ogólnego kosztorysu wynoszącego 207,27 miliona złotych. Najniższą kwotę zaproponowała firma PORR. 

Kiedy powstanie obwodnica Wałcza?

Nowa obwodnica Wałcza będzie częścią Programu budowy 100 obwodnic, a jej realizacja jest planowana na lata 2024-2028. Zgłoszone w ramach przetargu propozycje zostaną teraz poddane procesowi sprawdzenia i weryfikacji. Następnie, w oparciu o kryteria przetargowe, takie jak cena (55%), przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30%), przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe (10%), oraz zagospodarowanie pozyskanego destruktu asfaltowego na placu budowy (5%), zostanie wybrana najbardziej korzystna oferta.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, zawarcie umowy zaplanowane jest na przyszły rok. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ten etap zakończy się w 2025 roku, umożliwiając rozpoczęcie prac budowlanych, które potrwają 22 miesiące. Okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca zostaną wyłączone z czasu realizacji. Otwarcie obwodnicy dla ruchu zaplanowano na 2028 rok.

GDDKiA

Czytaj też: Tunel pod Zielonkami przebity! Obwodnica Krakowa coraz bliżej

Od końca 2020 roku Wałcz posiada obwodnicę wchodzącą w skład drogi S10. Przez miasto przebiega także droga krajowa DK22, ale dopiero budowa obwodnicy wzdłuż tej trasy umożliwi całkowite odseparowanie ruchu tranzytowego. Warunki terenowe, głównie związane z obecnością licznych jezior wokół Wałcza, spowodowały, że trasa obwodnicy musi przebiegać wyłącznie po wschodniej stronie miasta. Nowa trasa ominie również miejscowość Strączno, leżącą na południowy zachód od Wałcza. W ramach tej inwestycji powstanie nowy węzeł na obwodnicy S10, do którego zostanie włączona obwodnica DK22.

Powoli do przodu

Nowa obwodnica Wałcza będzie jednopasmową drogą o klasie GP (głównej ruchu przyspieszonego). Na jej przebiegu powstaną dwa mosty, przejście dla rowerzystów pod drogą, wiadukt nad linią kolejową oraz wiadukt nad drogą S10 w ramach nowego węzła drogowego. Dodatkowo, w planach jest zrealizowanie sześciu rond z połączeniem do dróg powiatowych, gminnych i drogi wojewódzkiej.

Przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej, obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, badania podłoża i elementy koncepcji programowej, trwało od czerwca 2020 roku. W ramach tego procesu opracowano łącznie 13 różnych wariantów i podwariantów trasy. Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, analizy akustyczne, prognozy ruchu oraz analizy finansowe. Ponadto mieszkańcy mieli dostęp do specjalnej strony internetowej, gdzie mogli zapoznać się z różnymi wariantami przebiegu i zgłosić swoje uwagi. Głos społeczeństwa został uwzględniony w końcowej dokumentacji inwestycyjnej.

GDDKiA

Czytaj też: Pierwszeństwo dla wchodzących na pasy działa świetnie. O 40% mniej zabitych

W grudniu 2021 roku złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej w Gminie Wałcz, prezentując preferowany wariant IE trasy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych, w tym uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, decyzja środowiskowa została wydana w lipcu 2022 roku. W następnej fazie prac przygotowawczych skonkretyzowano elementy Koncepcji programowej, dostarczając szczegółowe informacje na temat projektowych rozwiązań, a także przeprowadzono badania podłoża w wyznaczonym przebiegu drogi. Wykonano łącznie ponad 300 wierceń, których łączna długość wyniosła około 1600 metrów, oraz 100 sondowań o łącznej długości 646 metrów.

Obwodnica Łodzi gotowa! Ring dróg szybkiego ruchu otwarty

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button