Bez kategorii

Praca w MTU Aero Engines Polska: Kogo szuka firma w Tajęcinie?

MTU Aero Engines Polska w Tajęcinie, oddział MTU Aero Engines AG, oferuje szerokie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Firma intensywnie rozwija swoją działalność, korzystając z lokalnych zasobów edukacyjnych i profesjonalnych. Dzięki współpracy z uczelniami oraz programom stażowym, MTU zapewnia różnorodne ścieżki kariery od studenta do kierownika.

  • MTU Aero Engines AG zatrudnia na całym świecie ponad 12 tysięcy osób z 88 narodowości.
  • MTU Aero Engines Polska planuje zwiększyć zatrudnienie o 300 osób w najbliższych latach.
  • Firma oferuje bogaty pakiet benefitów, w tym dofinansowanie do studiów i prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

MTU Aero Engines Polska – Współpraca z uczelniami i szkołami technicznymi

MTU Aero Engines Polska w Tajęcinie intensywnie współpracuje z lokalnymi uczelniami i szkołami technicznymi, co stanowi kluczowy element strategii rozwoju firmy. Przede wszystkim, firma nawiązała partnerstwo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Politechniką Rzeszowską, oferując studentom szeroką gamę programów praktyk i staży. Dzięki temu wielu absolwentów tych uczelni znajduje zatrudnienie w MTU, co świadczy o wysokim poziomie przygotowania zawodowego oferowanym przez te instytucje edukacyjne.

 Co więcej, MTU Aero Engines Polska współpracuje także z Zespołem Szkół Technicznych w Leżajsku. W ramach tego partnerstwa, firma prowadzi program „Ucz się i pracuj”, który umożliwia absolwentom szkoły zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w branży lotniczej. Ponadto organizowane są specjalistyczne warsztaty edukacyjne, gdzie nauczyciele, uczniowie, eksperci z branży wymieniają się doświadczeniami. Dzięki tym działaniom każda ze stron zyskuje cenną wiedzę, która zbliża cele biznesu i szkolnictwa.

Oprócz tego, firma wspiera rozwój kół naukowych i tematycznych, co pozwala studentom na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Firma organizuje również programy stażowe, w których każdy stażysta otrzymuje wsparcie mentora, co ułatwia adaptację w środowisku pracy. Warto dodać, że wielu pracowników MTU zaczynało swoją karierę właśnie od praktyk lub staży, a obecnie pełni kluczowe role w firmie.

Współpraca MTU Aero Engines Polska z uczelniami i szkołami technicznymi nie tylko wspiera rozwój lokalnych talentów, ale także zapewnia firmie dostęp do wykwalifikowanej kadry. Dzięki temu, MTU może dynamicznie się rozwijać, jednocześnie wspierając edukację i rozwój zawodowy młodych ludzi w regionie. To partnerstwo jest korzystne zarówno dla firmy, jak i dla społeczności lokalnej, co czyni je kluczowym elementem strategii rozwoju firmy.

MTU Aero Engines Polska – jakie warunki zatrudnienia, benefity i dodatki?

MTU Aero Engines Polska w Tajęcinie oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia, które przyciągają szerokie grono specjalistów. Obok konkurencyjnego wynagrodzenia pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet benefitów, który obejmuje między innymi dofinansowanie do stołówki, prywatne ubezpieczenie i pakiet medyczny oraz dofinansowanie do studiów i kursów językowych. MTU Aero Engines Polska wprowadziła elastyczne modele pracy, dostosowując się do współczesnych potrzeb pracowników.

Co istotne, firma umożliwia pracę zdalną oraz hybrydową, szczególnie w działach administracyjnych i projektowych, co pozwala pracownikom na lepsze zarządzanie czasem i łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi.

Dodatkowo firma promuje zdrowy styl życia, organizując różne działania prozdrowotne, takie jak badania profilaktyczne na cukrzycę. Dodatkowo pracownicy mogą również korzystać z benefitów takich jak karty sportowe, świeże owoce w stołówce, a także możliwość udziału w wydarzeniach integracyjnych i charytatywnych organizowanych przez firmę.

Czytaj również: Most energetyczny Rzeszów-Chmielnicki: Klucz do niezależności?

Firma kładzie także duży nacisk na rozwój zawodowy swoich pracowników. Każdy z zatrudnionych ma dostęp do regularnych szkoleń, dzięki czemu pracownicy mogą stale podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności potrzebne do awansu na wyższe stanowiska. Firma organizuje również programy stażowe i mentorskie, które wspierają młodych profesjonalistów w ich pierwszych krokach na rynku pracy. Dodatkowo w wybranych obszarach i projektach firma daje możliwość rozwoju w strukturach międzynarodowych Grupy.

Jakich pracowników szuka MTU Aero Engines?

W perspektywie najbliższych pięciu lat, firma planuje zwiększenie zatrudnienia w Tajęcinie do 1500 pracowników, co wiąże się z zatrudnieniem około 300 nowych osób. Firma ma także ambitne plany produkcyjne, zakładając osiągnięcie 1 000 000 roboczogodzin w 2024 roku. Takie cele wskazują na intensywny rozwój zarówno w zakresie technologii, jak i zasobów ludzkich.

MTU Aero Engines Polska zatrudnia pracowników w obszarach:

  • Inżynierii i Technologii, gdzie inżynierowie, specjalizujący się w zaawansowanej konstrukcji, analizach, inżynierii materiałowej oraz zarządzaniu projektami w międzynarodowym środowisku, wspólnie tworzą komponenty do silników lotniczych.
  • IT, gdzie eksperci dostarczają rozwiązania dla Grupy MTU Aero Engines. Działania te obejmują wsparcie użytkowników, administrowanie systemami, tworzenie i zarządzanie aplikacjami, monitoring IT.
  • Produkcji, która dostarcza podzespoły i łopatki dla silników, napędzających m.in. Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777X, Airbus 320, 321, 380, Cessna, Gulfstream oraz turbiny gazowe LM6000. Firma montuje również turbiny niskiego ciśnienia m.in. do silnika GTF oraz naprawia także części silników, w tym przewody i elementy osprzętu.
  • Wsparcie Biznesu. To część firmy, który wspiera pracę wszystkich działów, a składa się z takich obszarów jak: księgowość, kontroling, jakość, dział personalny, logistyka, łańcuch dostaw, zakupy i obsługa klienta.

Co równie istotne, firma przyjmuje aplikacje spontaniczne, co daje możliwość zatrudnienia osobom z różnorodnym doświadczeniem i umiejętnościami, które mogą nie być wymienione w aktualnych ofertach pracy. MTU Aero Engines Polska poszukuje osób z różnymi kwalifikacjami, oferując im możliwość rozwoju i pracy w dynamicznym środowisku, wspieranym przez najnowocześniejsze technologie.

MTU Aero Engines Polska: Przyszłość lotnictwa to silniki wodorowe!

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button