Info z rynku

Przed sektorem chemicznym stoi regulacyjna rewolucja. Firmy potrzebują znacznych środków i czasu

Zwiększająca się presja regulacyjna na sektor chemiczny wynika nie tylko z szeroko zakrojonych strategii, takich jak Fit for 55. Jest ona w dużym stopniu również spowodowana licznymi drobniejszymi przepisami, związanymi między innymi z ochroną gleby, zarządzaniem zasobami wodnymi i zapobieganiem wylesianiu, czyli z kwestiami pozornie niedotyczącymi tego sektora. Jakub Ruszel z Grupy ORLEN uważa, że każda z tych regulacji wymaga ogromnych inwestycji, na które — w szczególności mniejsze przedsiębiorstwa — powinny mieć możliwość odpowiedniego przygotowania.

Grupa ORLEN patrzy na zmiany całościowo

Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością w ORLEN wziął udział w XI Kongresie Polska Chemia, największym wydarzeniu w Europie poświęconym branży chemicznej. Był również uczestnikiem debaty zatytułowanej „Regulacje — najsłabsze ogniwo transformacji?”, która koncentrowała się na wpływie dynamicznych zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej na stan i przyszłość tego kluczowego dla rozwoju i bezpieczeństwa sektora gospodarki.

Zobacz także: Ekologiczny asfalt w ORLENIE

Podczas dyskusji, która odbyła się na wspomnianym wydarzeniu, Jakub Ruszel tłumaczył, że Grupa ORLEN jako olbrzymi gracz na wymagającym rynku, jest adresatem absolutnie wszystkich zmian w prawie, również tych jedynie pośrednio związanych z redukcją emisji. Z tego powodu na regulacje i cele środowiskowe Unii Europejskiej w koncernie patrzą w sposób holistyczny: nie traktują każdego przepisu, zmiany osobno, lecz dostrzegają, jak przenikają się one i tworzą spójną całość.

Należy przemyśleć Zielony Ład od nowa

Cel jest klarowny, a badania przeprowadzone we wszystkich krajach członkowskich pokazują, że jest on zrozumiały nie tylko dla naukowców czy elit, ale również dla zwykłych Europejczyków: przeciwdziałanie zmianom klimatu jest konieczne. Pytanie nie brzmi więc „czy?”, ale „jak?”. W tej kwestii, według przedstawiciela ORLEN, nadszedł czas na głęboką i poważną refleksję.

Zobacz także: Transformacja energetyczna musi się opłacać

Ekspert, używając metafory, wskazał, że do neutralności klimatycznej wiodą dwie drogi: jedną jest autostrada bez żadnych limitów prędkości, drugą zaś jest kręta ścieżka, wymuszająca bezpieczniejszą, bardziej rozważną jazdę. Zdaniem Jakuba Ruszela dzisiaj można dokonać bilansu dystansu, pokonanego w ostatnich latach na autostradzie i stwierdzić, że najwyższa pora dokonać „dekalibracji” założonych celów i terminów na ich osiągnięcie.

Sektor chemiczny potrzebuje inwestycji oraz czasu

Zielony Ład, podobnie jak wszystkie unijne przepisy, musi spełniać standardy spełniane przez dobre regulacje. Musi on obejmować racjonalność środków, realistyczną ocenę efektów i tempa wprowadzania w życie, proporcjonalność oraz odpowiedni dobór wskaźników. Jednakże zdaniem uczestników panelu dopiero za około 20 lat „zielone” produkty osiągną cenowy poziom porównywalny z tymi, które nie są objęte unijnymi regulacjami. Taka sytuacja stanowi ogromne zagrożenie dla konkurencyjności całego europejskiego przemysłu. Na szczęście zarówno krajowi, jak i unijni decydenci coraz częściej zauważają te zagrożenia.

Zobacz także: Co zakłada nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN?

Jak poinformował przedstawiciel Grupy ORLEN, pierwsze symptomy tej refleksji są już zauważalne — to między innymi Manifest Polskiej Chemii, w którego przygotowanie zaangażowała się Grupa ORLEN, jak i Deklaracja Antwerpska, przyjęta podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego. Oba dokumenty, opracowane i podpisane przez ekspertów, naukowców i przedsiębiorców, wzywają do uproszczenia oraz poszerzenia dostępu do środków publicznych dla zielonych inwestycji, skutecznej ochrony przed dumpingiem oraz wspierania rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Firmy, które nie traktują poważnie dekarbonizacji, przestaną istnieć

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button