Info z rynku

Grupa ORLEN z ważną transakcją w Norwegii

PGNiG Upstream Norway, będące częścią Grupy ORLEN, nabyło dodatkowe niemal 20 proc. udziałów w złożu gazowym Eirin od Equinor Energy. W wyniku tej transakcji ilość gazu pozyskanego z tego złoża wzrośnie prawie dwukrotnie, osiągając ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych.

Umowa pozwoli znacząco zwiększyć wydobycie gazu ziemnego

Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN, podkreślił, że realizując aspiracje związane z własnym wydobyciem ropy i gazu, firma dba obecnie o jak największą efektywność swoich inwestycji i budowę wartości dla akcjonariuszy. Ponadto Ireneusz Fąfara zaznaczył, że Eirin to dojrzały projekt, który rozpocznie produkcję już w przyszłym roku. Wydobycie będzie prowadzone przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury na pobliskim złożu Gina Krog, co pozwoli skrócić czas zagospodarowania i ograniczyć koszty eksploatacji, a jednocześnie zmniejszyć intensywność emisji CO2 związanej z produkcją.

Zobacz także: Nowe koncesje ORLENU w Norwegii

Po zatwierdzeniu transakcji między dwoma spółkami przez norweskie organy administracyjne udział ORLEN w złożu Eirin wzrośnie do 41,3 procent. Zasoby złoża szacuje się na około 27 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 85 proc. to gaz ziemny. W praktyce oznacza to, że dzięki umowie zawartej z Equinor Energy eksploatacja tego złożona przez PGNiG Upstream Norway pozwoli pozyskać przeszło 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego.

Efektywność i ekologia

Rozpoczęcie prac wiertniczych na złożu Eirin jest planowane na trzeci kwartał tego roku, a wydobycie ma się rozpocząć w drugiej połowie 2025 roku. W złożu zostaną wykonane dwa odwierty produkcyjne, a gaz będzie transportowany podmorskim gazociągiem do platformy na złożu Gina Krog, gdzie Grupa ORLEN także posiada 41,3 proc. udziałów. Zrównanie udziałów w złożach Gina Krog i Eirin pozwoli na efektywniejsze zarządzanie i redukcję kosztów operacyjnych. Ponadto ma ono również znaczenie z punktu widzenia środowiskowych celów realizowanych przez Grupę ORLEN.

Zobacz także: ORLEN potwierdza: zasoby złoża Adriana większe niż oczekiwano

Platforma Gina Krog jest zasilana energią elektryczną wyprodukowaną na lądzie. Z kolei ta prawie w całości pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu produkcja na tej platformie cechuje się bardzo niską emisyjnością, wynoszącą w tym roku około 0,7 kg CO2 na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej. Dla porównania średnia emisyjność dla całego Norweskiego Szelfu Kontynentalnego to około 8 kg dwutlenku węgla na baryłkę. Połączenie złoża Eirin z platformą Gina Krog dodatkowo obniży intensywność emisji, ponieważ zwiększy ilość przetwarzanego gazu, przy jednoczesnym utrzymaniu całkowitego poziomu emisji CO2 na stałym poziomie.

Do tego uczynienie wydobycia mniej emisyjnym odgrywa ważną rolę nie tylko w strategii realizowanej przez koncern, ale również w strategii dekarbonizacji przyjętej przez norweski rząd. Zgodnie z założeniami tamtejszych decydentów politycznych, do 2030 roku cała branża poszukiwawczo-wydobywcza powinna zredukować emisje gazów cieplarnianych aż o 40 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r.

Zobacz także: ORLEN zwiększył ilość gazu wysyłanego do Polski

Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii

PGNiG Upstream Norway aktualnie operuje na 19 złożach, jednocześnie planując zagospodarowanie kolejnych dziewięciu. W 2023 roku firma wydobyła niemal 27 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej węglowodorów, w tym ponad 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Co więcej, spółka zamierza w bieżącym roku zwiększyć wydobycie gazu ziemnego do 4 miliardów metrów sześciennych.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Elektryfikacja złoża Sleipner: Grupa ORLEN ogranicza emisje w Norwegii

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button