DrogowyTransport

To już przedostatni odcinek! Rusza budowa S19 na Podkarpaciu

To przedostatni odcinek trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim

Rusza budowa ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Lutczą a Domaradzem. To przedostatni odcinek trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim, który wszedł w fazę realizacji. W ramach projektu powstanie prawie kilometrowy tunel. 

Rusza budowa przedostatniego odcinka S19

Prace będą realizowane przez firmę Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, a wartość umowy to ponad 1,4 miliarda zł. W ramach projektu zaplanowana jest budowa około 6,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 z dwujezdniowym układem po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. W ramach inwestycji powstanie węzeł drogowy Domaradz na skrzyżowaniu S19 z drogą wojewódzką nr 886.

Dodatkowo zostanie zbudowany tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza, wynikający z podziału budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem na dwa etapy: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz. Po zakończeniu budowy odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie już łączyć się z DK19 w Lutczy.

Budowa przedostatniego odcinka S19 zakłada także powstanie obiektów inżynierskich, z których największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu o długości około 990 m pod górą Hyb. Dodatkowo na głównej trasie zostaną zbudowane: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz liczne obiekty przy dodatkowych jezdniach.

W Domaradzu powstanie także Obwód Drogowy, w którym znajdzie się Centrum Zarządzania Tunelami, obsługujące wszystkie tunele na drodze ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. W ramach projektu przewidziano również budowę dwóch całodobowych lądowisk dla śmigłowców LPR na potrzeby akcji ratunkowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska.

GDDKiA

Czytaj też: Rusza budowa kolejnego odcinka S74! Droga połączy się z Via Carpatią!

Budowa S19 podzielona na etapy

Budowa S19 na odcinku Lutcza – Domaradz została podzielona na dwa etapy realizacyjne, z których jeden ma krótszy termin wykonania. Aby umożliwić wcześniejsze otwarcie sąsiedniego odcinka Domaradz – Krosno, węzeł Domaradz wraz z niemal kilometrowym fragmentem drogi ekspresowej zostanie zbudowany w ciągu 35 miesięcy od podpisania umowy. Pozostała część odcinka, w tym tunel, zostanie ukończona w ciągu 53 miesięcy. Okresy zimowe, od 1 grudnia do 31 marca, nie są wliczane do czasu realizacji robót budowlanych.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej Karpat Zewnętrznych, zwanych również Karpatami fliszowymi. Obszar ten składa się głównie z warstw zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, określanych jako flisz karpacki. Dodatkowo teren charakteryzuje się zróżnicowanym i skomplikowanym ukształtowaniem, z przemiennie występującymi wzniesieniami i dolinami. W dolinach oraz w rejonie tunelu przeważają obszary leśne.

Takie ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych oraz miejsc podatnych na osunięcia. W celu zbadania geologicznej budowy podłoża przeprowadzono wiercenia geologiczne, badania geofizyczne oraz sondowania. Dodatkowo, prowadzono monitoring osuwisk, zarówno wgłębny, jak i powierzchniowy.

Via Carpatia jest kluczowa

Budowa S19 jest niezwykle ważna dla Polski, ponieważ Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną z Południową. Szlak drogowy Via Carpatia obejmuje odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, które przebiegają przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W Polsce trasa będzie miała około 700 km długości.

Na Podkarpaciu droga S19 będzie miała docelowo około 169 km długości. Obecnie kierowcy mogą korzystać z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Droga nie tylko łączy stolice województw podkarpackiego i lubelskiego, ale także umożliwia szybki dojazd do Warszawy przez S19 i S17 oraz dostęp dla kierowców z województwa lubelskiego do autostrady A4.

Czytaj też: Smog zabija ludzi, gospodarkę oraz społeczeństwo [RAPORT OG]

Obecnie w realizacji jest 79,3 km trasy Via Carpatia. Ponadto, prawie 14-kilometrowy odcinek między węzłami Sokołów Małopolski Północ – Jasionka jest rozbudowywany o dodatkową jezdnię. Na etapie przetargu znajduje się budowa ostatniego odcinka S19 w regionie, czyli trasy między Jawornikiem a Lutczą, która będzie zawierała najdłuższy tunel w województwie, o długości prawie 3 km.

Powstanie droga ekspresowa na Podlasiu! To fragment Via Carpatii

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button