PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
DrogowyTransport

ORLEN stawia na polską technologię, która umożliwia tworzenie samowystarczalnych stacji paliw

Grupa ORLEN wdraża specjalny, kogeneracyjny system, czyniąc tym samym swoje stacje paliw oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) niemal całkowicie samowystarczalnymi energetycznie. Co więcej, zastosowana przez koncern technologia umożliwia zauważalne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Polski, innowacyjny, kogeneracyjny system

W celu stworzenia samowystarczalnej stacji paliw koncern postanowił wykorzystać chroniony licznymi patentami, opracowany przez polskich inżynierów, kogeneracyjny system IGLOO MultiEnergy. Funkcjonowanie tego systemu opiera się na agregatach będących hybrydą powietrzno-gruntowej pompy ciepła i chillera chłodniczego. Wykorzystuje on energię do wytwarzania ciepła i chłodu, których nadwyżki są magazynowane w zbiornikach buforowych i wykorzystywane nocą.

Zobacz także: ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię

Największą zaletą kogeneracyjnego systemu IGLOO MultiEnergy jest efektywność. Polska technologia umożliwia maksymalne ograniczenie zużycia energii przez dany obiekt. Dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych można zaspokoić zdecydowaną większość zapotrzebowania energetycznego stacji paliw oraz Miejsc Obsługi Podróżnych, czyniąc tym samym obiekty te zarówno samowystarczalnymi, jak i przyjaznymi dla środowiska.

Warto zaznaczyć, że funkcjonowanie systemu nie generuje odczuwalnego hałasu, ponieważ produkcja chłodu i ciepła odbywa się w umieszczonych na dachach agregatach kogeneracyjnych. Ponadto stacje wyposażone są w zdalny, predykcyjny system monitorowania instalacji, automatycznie informujący serwis o potencjalnych awariach. Na MOP Chomentowo Wschód i Zachód zastosowano system wyposażony w 8 agregatów kogeneracyjnych z zapasem mocy, pozwalającym na nieprzerwaną pracę w przypadku wyłączenia nawet dwóch urządzeń.

Zobacz także: NEXTLOOPP: ORLEN dołącza do projektu, który ma uczynić plastik zielonym

Zielone stacje paliw Grupy ORLEN podbiją całą Polskę

Analizowana technologia najpierw została przetestowana na stacji paliw w Bydgoszczy pod koniec 2022 roku. Następnie po pomyślnym pilotażu zaczęto ją wdrażać na innych obiektach. Wielkoskalowe, kogeneracyjne instalacje zastosowano na autostradowych stacjach paliw. Pierwszy taki obiekt to MOP Wola Korycka, przy drodze ekspresowej S17 Warszawa-Lublin. Stacje paliw ORLEN z systemem kogeneracji działają również w Krakowie, Środzie Śląskiej oraz Rawie Mazowieckiej. Do końca roku zostaną uruchomione kolejne trzy punkty: w Pruszkowie, Warszawie i Siedlcach. Docelowo pozwoli to obniżyć zużycie energii elektrycznej o 1,9 GWh w skali roku.

Jak informuje Łukasz Chmielewski, kierownik Zespołu Realizacji Inwestycji dla Nowych Stacji Paliw i MOP ORLEN, pierwszą instalację kogeneracyjną uruchomiono pod koniec 2022 roku na stacji paliw w Bydgoszczy. Jej zastosowanie przyniosło znakomite rezultaty, dlatego koncern podjął decyzję o budowie kolejnych obiektów i rozpoczęciu pilotażowego programu, który obejmie łącznie dziesięć stacji.

Zobacz także: Lokomotywa wodorowa ORLENU już na torach!

Przy czym kierownik Zespołu Realizacji Inwestycji dla Nowych Stacji Paliw i MOP ORLEN podkreślił, że to nie tylko najnowocześniejsze, ale i przyjazne środowisku obiekty, maksymalnie wykorzystujące energię odnawialną, a dzięki temu prawie w całości samowystarczalne. Już teraz kogeneracja umożliwia pięciokrotną redukcję zużycia energii elektrycznej. Wszelkie działania, które wspierają cel osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 roku, są dla Grupy ORLEN szczególnie ważne.

Troska o środowisko naturalne

Koncern przywiązuje dużą wagę do kwestii ekologicznych nie tylko w przypadku projektowania lądowych stacji paliw. Wodne stacje paliw ORLENU również zaprojektowano i wybudowano z troską o ochronę środowiska naturalnego. Dzięki 24-godzinnemu systemowi zdalnego pomiaru oraz specjalnej technologii wykrywania wycieków obiekty te są całkowicie bezpieczne zarówno dla gruntów, jak i wód. Specjalne przeciwrozlewowe rękawy sorpcyjne zabezpieczają przed niekontrolowanym rozlewem paliwa, natomiast hermetyczny system odsysania par zapobiega wydostaniu się oparów paliwa do atmosfery. Nawodne stacje tankowania ORLEN posiadają też niezbędne środki potrzebne do neutralizacji ewentualnych wycieków.

Zobacz także: Wodorowy projekt Grupy ORLEN z unijnym finansowaniem

Ponadto spółka wprowadza na swoje stacje rozwiązania mające na celu ograniczyć emisyjność transportu. Grupa ORLEN realizuje program Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W ramach pierwszych dwóch etapów tego projektu ORLEN buduje w Polsce 8 stacji tankowania wodoru oraz instalację produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku. W ramach trzeciego etapu projektu koncern planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego, w Szczecinie, Grupa ORLEN zbuduje instalację produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Ekologiczny asfalt w ORLENIE

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button