Artykuł sponsorowanyMagazyny

Termomodernizacja doków przeładunkowych – to naprawdę się opłaca!

Niebagatelną rolę w całym procesie ogrywa również zaangażowanie doświadczonych specjalistów

Termomodernizacja doków przeładunkowych otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw logistycznych i magazynowych, oferując im szereg korzyści, począwszy od znaczących oszczędności energetycznych, poprzez dostęp do nowoczesnych technologii, aż po możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów.

Kluczowe korzyści termomodernizacji doków przeładunkowych

Termomodernizacja doków przeładunkowych przynosi znaczące oszczędności energetyczne, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych oraz zaawansowanych technologii, możliwe jest znaczne zmniejszenie strat ciepła w miejscach przeładunku towarów. To nie tylko wpływa na ekonomię, ale również na komfort pracy pracowników, co jest niezwykle ważne w chłodniejszych miesiącach roku.

Jak wykazał audyt energetyczny doków przeładunkowych, zlecony przez spółkę ELKO, obiekty, które nie przeszły termomodernizacji, odnotowały spore straty ciepła. Doki w takim stanie charakteryzują się dużym stopniem nieszczelności i infiltracją powietrza, co skutkuje obniżeniem temperatury wewnętrznej w hali magazynowej i tym samym generuje ponadnormatywne zużycie energii niezbędnej do utrzymania temperatury wewnątrz hali na określonym poziomie. Modernizacja w tym zakresie pozwala więc na oszczędności energii i kosztów.

Implementacja nowych rozwiązań w zakresie termomodernizacji pozwala również na poprawę śladu węglowego przedsiębiorstwa. Dzięki zmniejszeniu zużycia energii, firmy mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska, co jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań dla sektora logistycznego. Ponadto, modernizacja doków przeładunkowych zwiększa ich atrakcyjność dla potencjalnych klientów, którzy coraz częściej poszukują partnerów biznesowych dbających o aspekty ekologiczne swojej działalności.

Jak zaplanować skuteczną termomodernizację doków?

Planowanie skutecznej termomodernizacji doków przeładunkowych wymaga analizy obecnych potrzeb oraz przyszłych oczekiwań w zakresie efektywności energetycznej. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest pierwszym krokiem, który pozwala zidentyfikować najbardziej krytyczne obszary wymagające interwencji. Następnie, kluczowe jest zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych i ulepszenie uszczelnienia doków, co znacząco ograniczy straty ciepła. 

Kluczowymi działaniami w tym zakresie są: zastosowanie bocznych poduszek doszczelniających uszczelnienie fartuchowe, zastosowanie fartucha dolnego zamykającego przestrzeń pod rampą przeznaczoną na chowanie windy, doszczelnienie płytą warstwową spodu rampy oraz montaż uszczelek bocznych doszczelniających platformę. Wykonanie wszystkich przedstawionych wyżej działań na jednym doku umożliwia redukcję CO2 na poziomie 1,8 ton/rok oraz oszczędność energii w wysokości około 9 MWh.

W tabeli zaprezentowano zestawianie oszczędności energii cieplnej. Oszacowano redukcję CO2, przy założeniu wskaźnika redukcji CO2 -55,48 kg/GJ CO2. Analiza przeprowadzona dla jednego doku przeładunkowego wskazała znaczne oszczędności kosztów energii cieplnej przy stosunkowo niskiej cenie gazu. Przy wyższej cenie tego nośnika energii oszczędności wynikające z modernizacji byłyby wyższe, a inwestycje jeszcze bardziej rentowne.

Oszczędność energii i kosztów oraz przewidywana redukcja CO2 przy modernizacji 1 doku

Szacowana oszczędność energii [kWh] Szacowana oszczędność kosztów [zł] Redukcja dwutlenku węgla [ton CO2]
poduszki narożne 4 018 916 0,80
płyta warstwowa 2 056 469 0,41
uszczelki boczne 2 476 565 0,49
klapa dolna 496 113 0,10
Razem 9 047 2 063 1,81

Źródło: Audyt energetyczny – izolacja doków przeładunkowych, na zlecenie ELKO, opracowanie mgr inż. Adrianna Łakomska, mgr inż. Józefina Gwiazdowicz, mgr inż. Krzysztof Kłosiński

Warto również rozważyć modernizację systemów ogrzewania oraz instalację inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS). Zastosowanie efektywniejszych rozwiązań może znacząco obniżyć koszty eksploatacji, a systemy BMS zapewniają optymalizację zużycia energii, dostosowując parametry pracy do aktualnych potrzeb.

Czytaj też: Polska traci atrakcyjność? Inwestycje w nowe magazyny hamują

Postaw na sprawdzone firmy

Niebagatelną rolę w całym procesie ogrywa również zaangażowanie doświadczonych specjalistów. Wybór odpowiedniego wykonawcy, który posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów, jest gwarancją, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone z należytą starannością i zgodnie z najnowszymi standardami.

Jedną z takich firm jest spółka ELKO, która od wielu lat dostarcza skuteczne rozwiązania problemów związanych z techniką przeładunku. Firma publikuje na swojej stronie informacje dotyczące stosowanego sprzętu i jego przydatności do realizacji konkretnych potrzeb, a na podstawie przesłanych materiałów wykonuje analizę i przygotowuje propozycje zastosowania optymalnego rozwiązania dla danego obiektu. Ponadto firma oferuje również specjalistyczne remonty ramp przeładunkowych.

Ponad 30 lat doświadczenia na rynku pozwala firmie realizować złożone zadania dotyczące wyposażenia obiektów. Z usług ELKO skorzystały już takie firmy jak Biedronka, Nestle, Grupa Azoty, Big Star, LG, DPD czy InPost.

Rampyprzeladunkowe.pl

Rozwiązania oferowane przez firmę są proste, a wręcz mogą wydawać się banalne – chodzi przede wszystkim o wymianę lub montaż uszczelek oraz docieplenie ramp i regulację wszelkich szczelin. Jednocześnie, pomimo swej prostoty, rozwiązania te pozostają niezwykle skuteczne, a ich stopa zwrotu jest korzystna nawet dla najemców z 3-letnim okresem najmu.

Ponadto, nie można zapominać o monitorowaniu efektów termomodernizacji, co umożliwia weryfikację osiągniętych oszczędności oraz dokonanie ewentualnych korekt w systemie. ELKO oferuje klientom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pomoc przy innych realizacjach. 

Czytaj też: Poznać Zieloną Energię!

Dofinansowania dla projektów termomodernizacyjnych

Uzyskanie dofinansowania na termomodernizację doków przeładunkowych może znacząco obniżyć koszty inwestycji oraz przyspieszyć zwrot z poniesionych nakładów. Różnorodne programy wsparcia, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, oferują dotacje oraz preferencyjne kredyty, które są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw dążących do zwiększenia efektywności energetycznej swoich obiektów.

Wsparcie inwestycyjne można uzyskać na różne sposoby. Pierwszym z nich jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej, czyli tak zwanych Białych Certyfikatów. Dofinansowanie jest przyznawane przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) w programie efektywności energetycznej.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button