KolejowyTransport

Koleje Dolnośląskie otrzymały 330 mln złotych wsparcia z UE!

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

W sektorze transportu kolejowego na Dolnym Śląsku dokonuje się przełom dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. Koleje Dolnośląskie, dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 330 milionów złotych, zyskują nie tylko możliwość rozbudowy swojej floty pociągów, ale także otwierają przed sobą drzwi do realizacji jeszcze ambitniejszych projektów. To krok milowy nie tylko dla spółki, ale i dla całego regionu, zwiastujący nową erę w jakości i dostępności transportu kolejowego.

  • Znaczące dofinansowanie z UE umożliwia zakup nowych pociągów i rozwój infrastruktury.
  • Poprawa dostępności i komfortu podróżowania dla mieszkańców Dolnego Śląska.
  • Inwestycje w nowoczesny tabor zmieniają oblicze regionalnego transportu kolejowego.

Koleje Dolnośląskie otrzymały 330 mln dofinansowania z Unii Europejskiej. Na co zostaną przeznaczone?

Dofinansowanie przyznane Kolejom Dolnośląskim przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na kwotę 333,7 miliona złotych otwiera nowy rozdział w historii transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Ta rekordowa suma stanowi nie tylko potężny impuls do długo oczekiwanych zmian w infrastrukturze kolejowej regionu, ale również kluczowy element strategii modernizacji i rozbudowy floty. Spółka zakupiła 20 pociągów Elf 2, charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną, nowoczesnością i zwiększonym komfortem dla pasażerów. A to czyni je idealnym wyborem dla przewoźnika dążącego do podniesienia standardów podróżowania. Warto dodać, że jednostki zostały kupione właśnie ze środków unijnych. Gdyby nie dotacja spółka musiałaby spłacić zakup ze środków własnych.

Jak przekazał Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich:

Zdecydowaliśmy się na zakup pełnej puli z zamówienia, czyli 25 sztuk Elfów 2. Dofinansowanie unijne uzyskaliśmy na pięć z nich, na pozostałe dostaliśmy preferencyjny kredyt z PKO Bank Polski, który zamierzaliśmy spłacać ze środków własnych. Teraz otrzymaliśmy kapitalną informację: wszystkie 25 nowych Elfów 2, które wożą miliony pasażerów miesięcznie, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj również: Nowa hala serwisowa Kolei Dolnośląskich już gotowa

W rezultacie, Koleje Dolnośląskie mogą nie tylko zmodernizować swoją ofertę, ale też znacząco wpłynąć na poziom satysfakcji i dostępności usług. Strategia zakupu nowych pociągów Elf 2, wspierana funduszami unijnymi, rozszerza tabor i zapowiada długoterminową transformację transportu kolejowego, dostosowaną do rosnących oczekiwań pasażerów. Tym samym, obsłużą więcej tras, oferując pasażerom lepsze warunki podróży, więcej przestrzeni i dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Co więcej, powszechnie dostępne nowoczesne systemy informacji pasażerskiej i internet zwiększą atrakcyjność oferty.

Co równie istotne, takie dofinansowanie nie tylko ułatwia realizację bieżących planów rozbudowy i modernizacji, ale również pozwala Kolejom Dolnośląskim planować przyszłe inwestycje z większą pewnością finansową. Projekt ten przekłada się na wzrost atrakcyjności Dolnego Śląska jako regionu przyjaznego mieszkańcom i turystom. Stanowi przykład, jak strategicznie i efektywnie można wykorzystać środki unijne na rzecz rozwoju i modernizacji transportu kolejowego, mogąc służyć za wzór dla innych regionów w Polsce.

Koleje Dolnośląskie otrzymały ponad 330 milionów złotych dofinansowania z UE
Źródło: Koleje Dolnośląskie

Jaka jest przyszłość transportu kolejowego na Dolnym Śląsku?

Przyszłość transportu kolejowego na Dolnym Śląsku rysuje się w jasnych barwach, głównie za sprawą ambitnych planów inwestycyjnych i strategicznych działań podejmowanych przez Koleje Dolnośląskie. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, region ten staje się liderem w implementacji nowoczesnych rozwiązań transportowych. Te działania mają na celu nie tylko ulepszenie istniejącej infrastruktury, ale również wprowadzenie innowacyjnych technologii dla poprawy doświadczeń pasażerów.

Jednym z kluczowych aspektów tych zmian jest skoncentrowanie się na zwiększeniu dostępności i komfortu podróżowania, co zostanie osiągnięte poprzez zakup nowych pociągów oraz modernizację i rozbudowę stacji i przystanków. Te działania mają na celu nie tylko przyciągnięcie większej liczby pasażerów do korzystania z transportu kolejowego, ale także zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez promowanie bardziej zrównoważonych form przemieszczania się.

Nie ma zatem co ukrywać, że te ambitne plany nie ograniczają się jedynie do aspektów technicznych i operacyjnych. Mają one również na celu wzmocnienie pozycji Dolnego Śląska jako regionu przyjaznego dla mieszkańców i atrakcyjnego dla turystów. Poprzez inwestycje w transport kolejowy, Dolny Śląsk staje się wzorem do naśladowania w zakresie efektywnego wykorzystania środków unijnych dla zrównoważonego rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej. Wszystkie te działania mają kluczowe znaczenie nie tylko dla gospodarki regionu, ale także dla jakości życia jego mieszkańców, potwierdzając, że przyszłość transportu kolejowego na Dolnym Śląsku kieruje się w stronę innowacji, dostępności i zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje Kolei Dolnośląskich: Przepis na lepszą przyszłość transportu

Dofinansowanie uzyskane przez Koleje Dolnośląskie z CUPT to świetna wiadomość zarówno dla spółki, jak i dla pasażerów, otwierająca drogę do realizacji nowych projektów inwestycyjnych, które mają na celu podniesienie jakości usług. Dzięki oszczędnościom finansowym, możliwe staje się planowanie kolejnych inwestycji, które zrewolucjonizują podróżowanie po regionie Dolnego Śląska, poprawiając standardy i komfort przewozów. Co więcej, łączna wartość dofinansowania z CUPT, przeznaczonego na rozwój infrastruktury kolejowej, osiąga poziom 2,1 mld zł, z czego aż 333,7 miliona złotych trafi bezpośrednio do dolnośląskiej spółki, co stanowi znaczące wsparcie dla lokalnych inicjatyw.

Te inwestycje wpisują się w szeroko zakrojoną strategię walki z wykluczeniem transportowym, mając na celu ożywienie i modernizację transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Również, województwo od lat konsekwentnie przejmuje, rewitalizuje i inwestuje w nowoczesny tabor, co przyczynia się do znacznego wzrostu dostępności kolejowych usług transportowych.

Czytaj również: W europejskim przemyśle wciąż trwa posucha, bo konsumpcja leży i kwiczy

Ponadto, Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa, zaznacza, że dzięki zaangażowaniu województwa udało się odbudować połączenia kolejowe do miejscowości, które na dziesięciolecia utraciły dostęp do kolei, zapewniając mieszkańcom szybki i ekologiczny środek transportu.

W ostatnich pięciu latach, Koleje Dolnośląskie zdecydowanie rozszerzyły ofertę miejsc siedzących, osiągając to dzięki zakupowi 31 nowych pociągów, w tym sześciu trzyczłonowych hybryd Impuls 2 i 25 pięcioczłonowych Elfów 2. Te nowoczesne pojazdy nie tylko podnoszą standard podróży, ale również świadczą o dynamicznym rozwoju spółki oraz jej determinacji w dostarczaniu usług najwyższej jakości. Dodatkowo, kredyt inwestycyjny i obrotowy z PKO Bank Polski, który wsparł zakup nowych pociągów, umożliwił Kolejom Dolnośląskim zgromadzenie największej floty pojazdów typu Elf 2 w regionie. A to jeszcze bardziej podkreśla zobowiązanie Dolnego Śląska do rozwijania szybkiego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego.

Łączona podróż? Koleje Dolnośląskie już sprzedają „Wspólny Bilet”

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button