MorskiTransport

Kanał Panamski wysycha! Sami do tego doprowadziliśmy

Panama nie może rozwiązać problemów dotykających kanału poprzez pompowanie wody do Jeziora Gatun

Kanał Panamski doświadcza jednej z najpoważniejszych susz w historii. Władze Kanału podniosły opłaty za tranzyt i ograniczyły liczbę oraz wielkość statków mogących przepłynąć przez kanał, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów przewozu, zwłaszcza dla amerykańskich produktów energetycznych. Sęk w tym, że z roku na rok sytuacja jest coraz poważniejsza, a Kanał Panamski po prostu wysycha.

Kanał Panamski wysycha przez wylesienie

Wzrost temperatur i susza niewątpliwie wpłynęły na poziom wody w kanale. Jednak bardziej niepokojącym problemem, który systematycznie jest ignorowany, jest wylesienie Amazonii i najsuchszy sezon deszczowy odnotowany w 2023 roku. To stawia pod znakiem zapytania dalszą działalność tej sztucznej drogi wodnej, która była cudem inżynieryjnym budowanym sto lat temu.

Kanał Panamski jest bowiem w dużym stopniu uzależniony od ilości opadów deszczu. Kanał składa się z serii połączonych ze sobą sztucznych jezior słodkowodnych, z których największym i najważniejszym jest Jezioro Gatun. Poziomy wody w Jeziorze Gatun są najniższe od czasu, gdy ACP pierwszy raz zaczęło rejestrować dane w 1965 roku. W rezultacie, gdy brakuje wody w jeziorach, Kanał Panamski po prostu wysycha.

Czytaj też: Panamski też przyblokowany! Maersk przesiada się na pociągi

ACP zmniejszyło dzienny ruch w kanale z 36 do 24 statków i nałożyło ograniczenia wielkości zanurzenia. Jak czytamy na stronie Peterson Institute for International Economics, środki te najbardziej dotknęły przewoźników produktów energetycznych, statków kontenerowych oraz statków przewożących zboże z USA. Ponad 71 procent ruchu w kanale pochodzi z USA lub dotyczy transportu towarów na rynek amerykański. Drugim największym użytkownikiem Kanału Panamskiego Chiny.

Zmiany klimatyczne przyczyniają się do wysychania Kanału Panamskiego

W ubiegłym roku Amazonia doświadczyła największej w historii odnotowanej suszy, którą naukowcy przypisali El Niño w Panamie, a także szerzej – zmianom klimatu i wylesieniu. El Niño staje się coraz bardziej ostrzejszy z powodu zmian klimatu, które z kolei przyczyniają się do pogorszenia się klimatu i utraty lasów. Tak więc zmiany klimatyczne, wylesienie i ocieplenie wód Pacyfiku oraz ich konsekwencje są ze sobą powiązane.

Jak czytamy na stronie Peterson Institute for International Economics, wbrew niektórym publicznym twierdzeniom, Panama nie może rozwiązać problemów dotykających kanału poprzez pompowanie wody morskiej do Jeziora Gatun. Jezioro to pełni funkcję głównego źródła wody pitnej dla państwa Ameryki Środkowej. Inne rozwiązania, polegające na przekierowaniu wody z rzek, aby zasilać kanał, prawdopodobnie napotkają na sprzeciw ze względu na wpływ na środowisko i szkodliwy efekt dla społeczności tubylczych.

Żegluga przez Kanał Panamski w przyszłości niemożliwa?

Ponieważ zmiany klimatyczne i wylesienie wzmagają się nawzajem w wyniku powtarzających się, intensywnych i długotrwałych cykli El Niño, przyszłość Kanału Panamskiego wydaje się ponura. Jak czytamy na stronie Peterson Institute for International Economics, taki scenariusz zagraża światowemu handlowi, zwłaszcza eksportowi i importowi USA, oraz kosztom przewozu. Te czynniki zagrażają regionalnej stabilności politycznej, a to tylko część problemów bezpośrednio związanych z przetrwaniem kanału.

Czytaj też: Susza w Ameryce Środkowej ma związek z migracją do USA [BADANIE]

Co można zrobić, aby uratować kanał? Jak zauważono, nie ma sposobu na uratowanie go bez rozwiązania problemu zmian klimatycznych, a zwłaszcza wylesienia Amazonii. Niektóre państwa Ameryki Południowej, które chronią las deszczowy, podjęły indywidualne inicjatywy w celu ograniczenia utraty lasów. Ale potrzebna jest większa koordynacja między nimi. Stany Zjednoczone powinny odegrać większą rolę w pomocy państwom regionu w walce z nielegalnymi działaniami powodującymi utratę lasów. Jeśli się tak nie stanie, żegluga przez Kanał Panamski może w przyszłości okazać się niemożliwa.

Poziom wody w Kanale Panamskim wciąż niski. Zabraknie paliwa?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button