PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
KolejowyTransport

Austria przeznaczy grube miliardy na rozbudowę kolei

Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w austriackim systemie transportowym

Austria przeznaczy miliardy euro na rozbudowę swoich kolei. Austriacki rząd zatwierdził ponad 21 miliardów euro na rozbudowę w latach 2024-2029, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniejszymi planami wydania 19 miliardów euro w latach 2023-2028. 

Austria zainwestuje miliardy na rozbudowę kolei

W ramach nowego planu na lata 2024-2029, Austria przeznaczy miliardy euro na rozbudowę kolei. Z 21 miliardów euro przeznaczonych na ten cel, około 4,7 miliarda euro trafi do ÖBB na utrzymanie istniejącej infrastruktury kolejowej. W obszarze transportu kolejowego główny nacisk zostanie położony na budowę bocznic, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury. Plan ramowy ÖBB to w zasadzie projekt strategiczny rządu federalnego. Nowo przyjęty plan ramowy na lata 2024-2029 wprowadzi zmiany w harmonogramach projektów i budżetach, umożliwiając jednocześnie uwzględnienie innych istotnych priorytetów.

Jak informuje portal RailFreight, statecznym celem jest wzmocnienie kolejowego transportu ludzi i towarów, jako części długoterminowego wysiłku na rzecz promocji zrównoważonego transportu i przeciwdziałania problemom klimatycznym. Aby osiągnąć ten cel, kluczowe jest stworzenie większej przepustowości poprzez ustanowienie nowych, bardziej efektywnych tras kolejowych. Projekty kluczowe dla ÖBB, takie jak Tunel Podstawowy Semmering, Kolej Koralm i Tunel Podstawowy Brenner, będą realizowane zgodnie z planem. Dodatkowo, zarządca infrastruktury skupi się na rozbudowie transportu lokalnego w miastach. Dla ÖBB kluczowa jest również kontynuacja programu elektryfikacji. Duże znaczenie będzie miała również dalsza rozbudowa infrastruktury dla transportu towarowego.

Czytaj też: ÖBB zainwestuje w infrastrukturę kolejową ponad 3 miliardy euro!

Kolejnym priorytetem jest rozwój energii odnawialnej. Nowością w planie ramowym jest budowa dodatkowych „mini-transformatorów”, aby energia wyprodukowana w sposób zrównoważony w elektrowniach wiatrowych i słonecznych ÖBB mogła być wprowadzana do sieci kolejowej. Zrealizowane zostaną również inne ustalone wcześniej priorytety, takie jak modernizacja i częściowa elektryfikacja pociągów regionalnych.

Kolej w Austrii

Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w austriackim systemie transportowym, stanowiąc nieodzowny element infrastruktury kraju. System kolejowy w Austrii umożliwia sprawną wymianę towarów z sąsiadującymi krajami, co wpływa na rozwój handlu zagranicznego i gospodarki. Kraj inwestuje w rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej, co sprzyja szybkiemu i bezpiecznemu przemieszczaniu się pasażerów oraz efektywnemu przewozowi cargo.

Czytaj też: Nowy plan inwestycyjny PKP Intercity – pociągiem ku przyszłości?

Transport kolejowy jest również istotny z perspektywy ochrony środowiska, ponieważ jest bardziej ekologiczny niż niektóre inne formy transportu. Austria aktywnie promuje zrównoważony rozwój, a transport kolejowy stanowi integralną część tej strategii, pomagając ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Wraz z inwestycjami w nowoczesne technologie i rozbudową infrastruktury, transport kolejowy w Austrii pozostaje kluczowym elementem łączącym regiony kraju oraz wspierającym integrację z europejską siecią transportową.

Rusza austriacko-niemiecka współpraca! Przewoźnicy usprawnią usługi

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button