Info z rynku
Gorące newsy

Polscy spedytorzy liczą straty! Winne rozporządzenie UE?

Przedstawiciele Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL) już zwrócili się do rządu

Według badania przeprowadzonego wśród firm z branży spedycji i logistyki wynika, że znaczna większość (konkretnie 75%) odnotowała duży spadek konkurencyjności. Polscy spedytorzy przyznali, że aż 60% z nich boryka się z frustrującymi problemami związanymi z opóźnieniami w dostawach towarów, co ma negatywny wpływ na ich działalność. Co więcej, 81% ankietowanych zauważyło utratę klientów, którzy zamiast korzystać z ich usług, decydują się na współpracę z armatorami.

Polscy spedytorzy mają problem z rozporządzeniem

Celem badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki było przeanalizowanie wpływu obowiązującego od 2009 roku rozporządzenia, znanego jako Consortia Block Exemption Regulation (CBER), na działalność polskich przedsiębiorstw z sektora transportu, spedycji i logistyki. Rozporządzenie to wyłączyło armatorów z ogólnych reguł konkurencji obowiązujących w Unii Europejskiej, umożliwiając im swobodę w przeprowadzaniu przejęć, fuzji i współpracy joint venture, bez konieczności uwzględniania ograniczeń związanych z ochroną konkurencji.

W wyniku tego rozporządzenia, najwięksi międzynarodowi armatorzy obsługują obecnie cały polski handel zagraniczny, co stanowi 100% udziału. Ponadto, kontenery, które są przeładowywane w polskich portach, pochodzą głównie z oceanicznych statków należących do konsorcjów armatorskich, zwanych również „alliance’ami”. To właśnie krajowe przedsiębiorstwa spedycyjne zajmują się obsługą tych kontenerów.

W przyszłym roku Komisja Europejska podejmie decyzję odnośnie ewentualnego przedłużenia rozporządzenia CBER na kolejne 5 lat. Gdyby jednak polscy spedytorzy mieli wpływ na tę decyzję, to rozporządzenie przestałoby obowiązywać w 2024 rok. Jak wynika z badania, aż 92% przedstawicieli firmy jest przeciwnych kontynuacji wyłączania armatorów spod reguł konkurencji rynkowej. Dodatkowo, ankietowani przedsiębiorcy uważają, że organy administracji państwowej, w tym instytucje ochrony konkurencji, powinny brać udział w rozmowach dotyczących przyszłości przewozów kontenerowych. Aż 93% z nich uważa, że zaangażowanie interesariuszy jest niezbędne, aby uniknąć przedłużenia rozporządzenia.

Czytaj też: Autonomiczna logistyka w obliczu kryzysu. Niewiadoma przyszłość branży

Przepisy zostaną przedłużone?

Jeśli Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej zdecyduje o przedłużeniu CBER na kolejne pięć lat, to według 67% respondentów ta decyzja będzie miała negatywny wpływ na działalność ich firm. Obecnie już 87% badanych doświadcza konsekwencji rozporządzenia CBER w swojej codziennej działalności biznesowej, a 84% ocenia ten wpływ negatywnie. Ponad połowa (51%) ankietowanych uważa, że ich przedsiębiorstwa poniosły straty finansowe z powodu tego rozporządzenia. Szacunkowa średnia wartość tych strat, na podstawie odpowiedzi respondentów, wynosi niemal 20% zysków firmy osiągniętych w ciągu ostatnich trzech lat.

Respondenci wskazali również inne konsekwencje rozporządzenia CBER, które odczuwają. Należą do nich: utrata klientów (43% odpowiedzi), problemy w kontakcie z klientami (40%), pogorszenie relacji biznesowych z przewoźnikami (61% odpowiedzi) oraz kary od klientów związane z opóźnieniami (18% odpowiedzi).

Jako Polska Izba Spedycji i Logistyki od lat podnosimy kwestię nierównowagi na rynku transportu kontenerowego, która powstała w efekcie wdrożenia rozporządzenie CBER. Trzy alliance, w których działa 10 największych przewoźników, mają ponad 80% całego rynku przewozów kontenerowych. Ta sytuacja, co widać po wynikach ankiety, po prostu szkodzi polskim przedsiębiorstwom – tłumaczy Juliusz Skurewicz, sekretarz rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Branża apeluje o zdecydowany sprzeciw

Przedstawiciele Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL) już zwrócili się do Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu wywarcia wpływu na Komisję Europejską i zapobieżenia przedłużeniu wyłączeń wynikających z rozporządzenia CBER na kolejny okres. Ostatnia decyzja dotycząca kontynuacji CBER została podjęta w 2020 roku, pomimo sprzeciwu przeważającej większości branży. Jedynie przewoźnicy kontenerowi opowiedzieli się za utrzymaniem korzystnego dla nich statusu quo.

Badanie dotyczące wpływu rozporządzenia wyłączającego armatorów spod prawa konkurencji Unii Europejskiej na polskie firmy zostało przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2023 roku. Respondentami byli przedstawiciele krajowej branży transportowej, którzy są członkami Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Udział w badaniu wzięło 40% z ogólnej liczby respondentów. Przeprowadzenie badania opierało się na ankietach online, które umożliwiły zebranie odpowiedzi od różnorodnej grupy odbiorców. W ankiecie uczestniczyli przedstawiciele zarówno dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników (46%), jak i mniejszych firm z liczbą zatrudnionych osób poniżej 50 (32%).

Czytaj też: Rosnące koszty pracy w Polsce i UE. Jak wpłyną na zatrudnienie?

Jaki był wpływ inflacji na sektor TSL? Czy branża sobie poradzi?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button