Magazyny

MLP Group publikuje wyniki i w sumie ma się czym pochwalić

Deweloper rozwija swoją działalność na rynkach polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim

MLP Group osiągnęło ponad 1 milion metrów kwadratowych gotowej powierzchni. Wartość nieruchomości inwestycyjnych dewelopera wzrosła do 4,5 mld złotych, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość aktywów netto (NAV) l wzrosła do 2,5 mld złotych, zwiększając się o 1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. 

MLP Group notuje poprawę wyników

MLP Group opublikowało wyniki za pierwszy kwartał, wskazujące na całkiem stabilną sytuację finansową i solidną strukturę kapitałową, co umożliwia firmie realizację długoterminowych celów strategicznych. W pierwszych trzech miesiącach tego roku skonsolidowane przychody dewelopera wzrosły o 51% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 94,7 miliona złotych. Ten wynik jest efektem zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni, jak i wzrostu stawek czynszów.

Grupa zanotowała również poprawę wyniku EBITDA (bez uwzględnienia aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 59%, osiągając poziom 47,8 miliona złotych w pierwszym kwartale. W tym samym okresie MLP Group osiągnęło 26,1 miliona złotych zysku netto. Od początku roku Grupa zwiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 1%, przekraczając poziom 2,5 miliarda złotych. Wartość nieruchomości inwestycyjnych również wzrosła o 1%, osiągając blisko 4,5 miliarda złotych.

Utrzymujemy cały czas dużą stabilność prowadzonego biznesu. Konsekwentnie realizujemy nowe projekty, systematycznie zwiększając oferowane powierzchnie, z poziomem pustostanów bliskim zera. Widzimy ciągle wysoki popyt na powierzchnię magazynową, aczkolwiek negocjacje nowych umów się wydłużyły. Z drugiej strony obserwujemy znacznie mniejszą podaż nowych projektów na wszystkich rynkach europejskich. Niższa liczba realizowanych przedsięwzięć wpływa natomiast stabilizująco na koszty budowy. Wszystko to są pozytywne czynniki wspierające nasz rozwój. Na wybranych rynkach rozpoczęliśmy realizację spekulacyjnych projektów. Zakładamy, że większość z nich zostanie wynajęta jeszcze przed ukończeniem developmentu. Aktualnie skupiamy się na uruchomieniu budowy kilku inwestycji typu City Logistics. Odzwierciedlają one nasz strategiczny kierunek rozwoju – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Czytaj też: Nowy magazyn w Konstantynowie Łódzkim dla producenta tworzyw

Rozwój na polskim rynku

Deweloper rozwija swoją działalność na rynkach polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Obecnie Grupa zarządza 21 parkami logistycznymi, a jej kluczowym celem strategicznym jest kontynuowanie poszerzania oferty magazynowej poprzez rozwój budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. W pierwszym kwartale MLP Group oddało do użytku projekty o łącznej powierzchni blisko 30 tysięcy metrów kwadratowych, a na koniec poprzedniego kwartału Grupa posiadała łączną powierzchnię gotową do użytku wynoszącą 1,02 miliona metrów kwadratowych. Ponadto, w trakcie budowy i w fazie przygotowania znajdowało się kolejnych ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach zbliża się już do 1,8 miliona metrów kwadratowych.

Branża magazynowa nadal utrzymuje korzystną sytuację, a głównym czynnikiem napędzającym jej rozwój są klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki. Dodatkowo, pozytywny wpływ na rynek ma również rosnący trend przenoszenia produkcji z Azji do Europy, znany jako nearshoring.

Mamy stabilną sytuację finansową i zapewnione finansowanie działalności. W I kwartale 2023 r. odnotowaliśmy bardzo duży wzrost przychodów, FFO i EBITDA. Posiadamy również bezpieczną strukturą kapitałową, w tym niski wskaźnik LTV, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. Wysoka inflacja nie stanowi dla nas problemu, bo w 100% naszych umów leasingu zachowane jest automatyczne indeksowanie czynszów o wskaźnik CPI. Wszystkie czynsze są jednocześnie denominowane w EUR lub są bezpośrednio wyrażone w EUR, co ogranicza naszą ekspozycję na ryzyko walutowe – dodał Radosław T. Krochta.

Grupa utrzymuje silną pozycję w obszarze przepływów finansowych. W pierwszym kwartale bieżącego roku wskaźnik LTV (pożyczka do wartości) wyniósł 34,5%, a wskaźnik pokrycia odsetek osiągnął poziom 3,0x ICR (wskaźnik pokrycia odsetek). Zadłużenie miało długi okres spłaty wynoszący 5,2 lata. Ponadto, FFO (środki pochodzące z działalności operacyjnej) wyniosło 29,4 miliona złotych, co stanowi wzrost o 48% w porównaniu do roku poprzedniego.

Zgodnie z przyjętą strategią „buduj i utrzymuj„, MLP Group po ukończeniu budowy parków logistycznych decyduje się na zachowanie ich w swoim portfolio i samodzielne zarządzanie nimi. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę charakteryzują się również dobrym położeniem parków logistycznych, wykorzystaniem rozwiązania typu built-to-suit oraz oferowaniem wsparcia najemcom na etapie trwania umowy najmu.

Czytaj też: 3 powody, dla których warto wdrożyć automatyczny magazyn

Całkowita automatyzacja magazynów w logistyce coraz bliżej

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button