KolejowyTransport

Europejska branża kolejowa ma zielone światło dla paliw alternatywnych 

Uwzględnienie kolejnictwa w zakresie AFIR wiąże się z kilkoma istotnymi przepisami

Unijne regulacje dotyczące infrastruktury dla paliw alternatywnych (AFIR) teraz obejmują także kolejnictwo. Europejska branża kolejowa przekonuje, że objęcie transportu kolejowego przepisami zachęci państwa członkowskie UE do rozważenia wprowadzenia infrastruktury dla alternatywnych paliw w sieci kolejowej i tym samym przyczyni się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu.

Europejska branża kolejowa skorzysta na nowych przepisach

Aktualnie europejskie pociągi pokonują średnio 80 procent kilometrów przy użyciu energii elektrycznej, z czego coraz większa część pochodzi z odnawialnych źródeł, chociaż tylko 54 procent europejskiej sieci kolejowej jest obecnie zelektryfikowane. W takiej sytuacji bardzo dobrym uzupełnieniem dla elektryfikacji byłyby unijne środki dekarbonizacyjne, które wspierałyby wprowadzenie infrastruktury dla paliw alternatywnych w kolejnictwie i byłby zgodne z celami UE dotyczącym osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Jak informuje portal RailFreight, europejska branża kolejowa od kilku lat pracuje nad opracowaniem i wprowadzeniem na rynek rozwiązań opartych na alternatywnych paliwach, w tym pociągów zasilanych bateriami i wodorem, w celu stopniowego wycofywania pociągów z silnikami diesla. Wprowadzanie nowych rozwiązań z alternatywnymi paliwami w sektorze kolejowym nastąpiło już w kilku krajach europejskich, ale ma przyspieszyć jeszcze bardziej w nadchodzących latach.

Dlatego też branżę dostawców kolejowych, operatorów i zarządców infrastruktury kolejowej w Europie powinny ucieszyć nowe przepisy, których celem jest umożliwienia sektorowi kolejowemu przeprowadzenia pełnej dekarbonizacji i zielonej transformacji mobilności w nadchodzących latach. AFIR stanowi bowiem okazję do stworzenia podstaw dla stopniowego wprowadzania infrastruktury dla alternatywnych paliw w kolejnictwie, zwłaszcza na tych trasach, które nie mogą być zelektryfikowane.

Czytaj też: Nowy most kolejowy w Krakowie coraz bliżej. Prace są na finiszu

Dekarbonizacja branży kolejowej

Jak informuje portal RailFreight, uwzględnienie kolejnictwa w zakresie AFIR wiąże się z kilkoma istotnymi przepisami. Po pierwsze, państwa członkowskie mogą teraz ocenić rozwój technologii alternatywnych paliw i układów napędowych dla odcinków kolejowych, które nie mogą być w pełni zelektryfikowane ze względów technicznych lub kosztowo-efektywnościowych. Państwa członkowskie będą również musiały przedstawić do 2025 roku w ramach swoich Krajowych Ram Polityki przegląd stanu, perspektyw i planowanych inicjatyw dotyczących wdrażania infrastruktury, w tym celów, kluczowych kamieni milowych i potrzebnego finansowania dla pociągów na wodór lub baterie na odcinkach sieci, które nie mogą być zelektryfikowane.

Równie istotne jest to, że Komisja Europejska będzie miała możliwość wydawania zaleceń dotyczących Krajowych Ram Polityki, dotyczących ambitności celów i założeń oraz środków politycznych z nimi związanych. AFIR zapewnia odpowiednią ramę regulacyjną, aby wspierać inwestycje dokonywane zarówno przez dostawców kolejowych, operatorów, jak i zarządców infrastruktury w alternatywy dla silników diesla.

Europejscy przewoźnicy kolejowi i operatorzy infrastruktury z niecierpliwością oczekują krajowych planów wprowadzenia alternatywnych paliw do kolejnictwa. Jednak w krótkim okresie czasu koszty operacyjne, a zwłaszcza koszty energii elektrycznej, muszą zostać dokładnie ocenione, a w obecnej sytuacji potrzebne są środki wsparcia, aby zapewnić, że konkurencyjność kolejnictwa w transporcie intermodalnym nie zostanie osłabiona i uniknąć przesiadki na napęd spalinowy – skomentował dyrektor wykonawczy CER, Alberto Mazzola.

Czytaj też: 10% światowej populacji jest odpowiedzialne za 48% globalnych emisji

Jak ograniczyć emisje w globalnym transporcie towarów?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button