KolejowyTransport
Gorące newsy

Nowy Krajowy Program Kolejowy. Ruszają konsultacje publiczne

Przez okres 40 dni od ogłoszenia, osoby zainteresowane będą miały możliwość zgłoszenia uwag odnośnie projektu

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało nowy Krajowy Program Kolejowy na lata 2030-2032, który będzie kontynuacją Programu na lata 2014-2023. Program ten określa ramy finansowe oraz warunki inwestycji kolejowych, które państwo planuje zrealizować w ciągu najbliższych lat.

Rusza nowy Krajowy Program Kolejowy

Nowy Krajowy Program Kolejowy zawiera cele i priorytety inwestycyjne, a także planowane wydatki i listę zadań do wykonania do 2032 roku. Nowy KPK przewiduje wydatki w wysokości 80 miliardów złotych na inwestycje kolejowe w latach 2021-2027, a jednym z kluczowych projektów jest budowa nowej linii kolejowej między Podłężem, Szczyrzycem, Tymbarkiem/Mszaną Dolną, która skróci czas podróży między Krakowem, Zakopanem i Nowym Sączem.

PKP PLK

Planowane jest również zmodernizowanie linii średnicowej w Warszawie, co zwiększy przepustowość Warszawskiego Węzła Kolejowego. Inne linie, które zostaną zmodernizowane, to między innymi połączenie Gdynia-Słupsk, Skierniewice-Pilawa-Łuków i Jasło-Krosno-Sanok-Nowy Zagórz.

Kolejnym przewidzianym w KPK projektem jest renowacja linii Czerwonka-Mrągowo-Mikołajki-Ełk w województwie warmińsko-mazurskim, która będzie trzecim korytarzem kolejowym łączącym Olsztyn z Ełkiem (obok już istniejących linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz). Główna linia kolejowa biegnąca przez województwo świętokrzyskie, wraz ze stacją Kielce, również przejdzie gruntowną modernizację.

W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Głównym celem Programu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury jest umocnienie pozycji transportu kolejowego w ramach zintegrowanego systemu transportowego kraju poprzez utworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cele szczegółowe obejmują podniesienie efektywności oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, a także poprawę jakości przewozów pasażerskich i towarowych.

Ministerstwo Infrastruktury

Czytaj też: PKP zmodernizuje połączenie kolejowe z Mazur na Mazowsze

Ruszają konsultacje publiczne

Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że realizacja inwestycji zawartych w Programie doprowadzi między innymi do ulepszenia parametrów sieci kolejowej przez zarządcę narodowej infrastruktury kolejowej Polskie Linie Kolejowe SA, zmniejszenia czasów przejazdów, poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zwiększenia wygody podróżowania oraz usunięcia przeszkód utrudniających transport towarów.

Chcemy, aby Krajowy Program Kolejowy był ambitny oraz by inwestycje w jego ramach wynosiły 80 mld zł. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych – podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Konieczność przygotowania KPK wynika z wymogów stawianych przez Komisję Europejską, która uzależnia możliwość przekazywania środków finansowych dla państwa członkowskiego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 od spełnienia określonych kryteriów. Jednym z tych wymogów jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu obejmujących okres do 2030 roku. KPK jest realizacją tego wymogu w odniesieniu do infrastruktury kolejowej.

Program jest uzupełnieniem działań realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach Rządowego Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku, Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku oraz Rządowego Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025.

Przez okres 40 dni od ogłoszenia, osoby zainteresowane będą miały możliwość zgłoszenia uwag odnośnie projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, wysłanie e-maila na adres kpk2030@mi.gov.pl, wysłanie listem na adres Departamentu Kolejnictwa lub osobiście w siedzibie resortu.

Czytaj też: Nowy plan inwestycyjny PKP Intercity – pociągiem ku przyszłości?

Incydent z pociągiem Intercity. „Podlasiak” skierowany na zły tor

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button