Info z rynkuKolejowyTransport

Elektryfikacja kolejnictwa: klucz do zerowej emisji netto UK [BADANIE]

RIA, reprezentując przemysł kolejowy w Wielkiej Brytanii, apeluje do rządu o inwestycje w elektryfikację kolejnictwa, by osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku. Kampania #RailDecarb23 ma na celu przyspieszenie procesu dekarbonizacji i wspieranie ekologicznego transportu.

Elektryfikacja kolejnictwa kluczem do dekarbonizacji w Wielkiej Brytanii

Railway Industry Association (RIA) opublikowała dokument dotyczący elektryfikacji kolei w Wielkiej Brytanii. Kampania RailDecarb23 ma na celu usunięcie pociągów z silnikami Diesla z sieci do 2040 r. i osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r.

RIA zwraca uwagę na korzyści wynikające z elektryfikacji kolei, takie jak niższe koszty, większa niezawodność, efektywność, krótsze czasy podróży i większa przepustowość. Organizacja podkreśliła również zalety dla rynku towarowego, gdzie pociągi elektryczne są szybsze i dłuższe. Z tego powodu, jak informuje Rail Freight, brytyjska organizacja wzywa rząd do przyspieszenia działań na rzecz dekarbonizacji w kolejnictwie.

Główne ustalenia badania:

  • Koszty: przez cały okres eksploatacji pociągu, kolej elektryczna jest najtańsza w obsłudze, nawet uwzględniając koszty budowy infrastruktury elektrycznej.
  • Oszczędności wynoszą od 2 do 3 milionów funtów na pojazd;
  • Niezawodność: pociągi elektryczne są o 40% – 300% niezawodne niż pociągi z silnikami Diesla;
  • Efektywność: pociągi elektryczne są trzy razy bardziej wydajne niż pociągi zasilane silnikami Diesla czy wodorem, co redukuje zapotrzebowanie na energię;
  • Czasy podróży i przepustowość: pociągi elektryczne przyspieszają szybciej, co pozwala na obsługę większej liczby pociągów i zwiększenie przepustowości na danej trasie;
  • Tabor towarowy: pociągi towarowe z napędem elektrycznym są szybsze i dłuższe, co sprzyja zarówno zdejmowaniu ciężarówek z dróg, jak i zwiększaniu przepustowości dla przewozów pasażerskich.

Czytaj również: Ograniczone moce przerobowe rafinerii windują cenę diesla w Europie

Wyzwania dla przyszłości elektryfikacji kolejnictwa w UK

Dokument „Rail Electrification: The Facts” opublikowano kilka tygodni po uruchomieniu kampanii RailDecarb23 RIA. Kampania wzywa rząd Wielkiej Brytanii do podjęcia działań już teraz. Celem jest umożliwienie przemysłowi kolejowemu usunięcia pociągów z silnikami Diesla z sieci do 2040 roku. Dążą też do osiągnięcia zerowej emisji w gospodarce do 2050 roku. Warto zauważyć, że cel jest niemal równie rygorystyczny jak wyznaczony przez rząd szkocki. Szkocja planuje wyeliminować trakcję Diesla z pasażerskiej sieci do 2035 roku.

Jak zaznaczył Noel Dolphin, współautor raportu:

Kolej elektryczna to najbardziej efektywny sposób transportu pasażerów i towarów, co w rezultacie prowadzi do długoterminowego obniżenia kosztów operacyjnych.

[…] Nie tylko przyczynia się to do realizacji naszego kluczowego celu dekarbonizacji, ale także otwiera drogę do lepszego doświadczenia z kolejami, które są niezawodne, ekonomiczne i zdolne do obsługi większej liczby pasażerów.

Czytaj również: Incydent z pociągiem Intercity. „Podlasiak” skierowany na zły tor

Nie ma jednak co ukrywać, że omawiane cele będą trudne do realizacji. Wszystko dlatego, że tempo i kierunek elektryfikacji kolei są po prostu niewystarczające. Jak wskazał David Clarke, dyrektor techniczny RIA:

W ramach naszej kampanii RIA RailDecarb23 wzywamy rząd do znacznego przyspieszenia tempa elektryfikacji kolei. […] Będzie to niezbędne, jeśli chcemy usunąć z sieci wszystkie pociągi zasilane wyłącznie silnikami Diesla do 2040 roku i osiągnąć cele zerowej emisji w kolejnictwie do 2050 roku. […] Oficjalne statystyki pokazują, że w 2021/22 roku zelektryfikowano zaledwie 2,2 km kolejowych torów.

Co istotne, RIA nie jest jedyną organizacją nawołującą rząd do zwiększenia wysiłków w dekarbonizacji. W raporcie Komitetu Transportu stwierdza się, że Ministerstwo Transportu musi przyspieszyć postępy w elektryfikacji brytyjskich linii kolejowych. Rząd powinien także opublikować długoterminową strategię dekarbonizacji sieci kolejowej.

Dodatkowo Chartered Institute of Logistics and Transport w Wielkiej Brytanii (CILT) opracował plan. Pokazuje on, jak zelektryfikować 95% operacji kolejowego transportu towarowego do połowy lat 40. XXI wieku. To możliwe przy niższych kosztach w porównaniu z ostatnimi inwestycjami. Wszystko wskazuje więc na to, że elektryfikacja kolejnictwa jest kluczowa dla przyszłości transportu w UK.

DB Schenker zamawia nowe naczepy elektryczne eTrailer

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button