Info z rynku

Wyniki Grupy ORLEN: aż 102 mld zł przychodów oraz 8 mld zł zysku

Grupa ORLEN opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2022 roku. Przychody koncernu w ostatnim kwartale zeszłego roku wyniosły aż 102,3 mld zł. Z kolei zysk operacyjny EBIDA LIFO Grupy przekroczył 16 mld złotych, a zysk netto aż 8 mld złotych.

Wyniki Grupy ORLEN: aż 102 mld zł przychodów oraz 8 mld zł zysku

Opublikowano wyniki Grupy ORLEN za czwarty kwartał 2022 roku. Przychody całego koncernu w tym okresie, po oczyszczeniu o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG osiągnęły aż 102,3 mld złotych. Co interesujące, 35 proc. z tej kwoty zostało wypracowane za granicą. Z kolei zysk operacyjny EBIDA LIFO oraz zysk netto GRUPY, które zostały poddane takiemu samemu oczyszczeniu, wyniosły kolejno 16,1 mld oraz 8,1 mld złotych. Przy czym do wartości pierwszego wyniku najmocniej przyczynił się segment rafinerii oraz działalność związana z wydobyciem ropy i gazu.

Zobacz także: Grupa ORLEN zamierza w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

W czwartym kwartale ubiegłego roku segment rafinerii, dzięki między innymi sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu, wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy LOTOS. Przerób ropy w rafineriach Grupy ORLEN wyniósł 11,2 mt, co oznacza 98 proc. wykorzystania mocy. W czwartym kwartale koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43 proc. (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30 proc., oleju napędowego o 53 proc., LPG o 61 proc., paliwa lotniczego JET o 40 proc., przy niższej sprzedaży COO o (-) 3 proc. Przy czym, w Polsce sprzedaż była wyższa o 75 proc., w Czechach o 14 proc., a na Litwie o 3 proc.

Z kolei zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. Przy czym wynik tego działu koncernu jest przede wszystkim korzystnym efektem konsolidacji wyników PGNiG i Grupy LOTOS, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73 proc. (r/r), w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3 proc., a kondensatu gazowego o 42 proc. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Zobacz także: Grupa ORLEN przeznacza łącznie 2 mld złotych na inwestycje w Gdańsku!

Koncern ma solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, wyniki Grupy ORLEN za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Koncern ma solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy ORLEN i polskiej gospodarki.

Łańcuch dostaw PKN ORLEN zostanie umocniony dzięki kolejnej inwestycji

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button