PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
DrogowyTransport

Zła kondycja finansowa firmy Nikola. Producent zbankrutuje?

Dyrektor firmy wydaje się optymistą w kwestii nowego finansowania

Jaka jest prawdziwa kondycja finansowa amerykańskiego producenta pojazdów użytkowych Nikola Corporation? Pytanie to pojawiło się po ujawnieniu dokumentu, który Nikola przedstawiła Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), czyli amerykańskiemu organowi kontrolującemu giełdę. Dokument jest częścią dochodzenia prowadzonego przez organ w sprawie niedokładnych oświadczeń, które firma złożyła inwestorom w sprawie podstawowych aspektów jej działalności.

Prawdziwa kondycja finansowa firmy Nikola

SEC zarzuca byłemu dyrektorowi generalnemu Nikoli, Trevorowi Miltonowi, że „wprowadził inwestorów w błąd, między innymi, co do postępu technologicznego, wewnętrznych możliwości produkcyjnych, portfela rezerwacji i perspektyw finansowych” w celu zawyżenia i utrzymania ceny akcji. Za te naruszenia SEC wymierzyła Nikoli karę w wysokości 125 mln dolarów i utworzył fundusz Flair z 35 milionami dolarów zapłaconymi do tej pory przez firmę.

W tym kontekście Nikola wysłała do SEC obszerny raport na temat swojej sytuacji, w którym wymienia kilka czynników ryzyka. W dokumencie wyjaśniono, że w 2021 r. firma poniosła straty netto w wysokości 690,4 mln dolarów, a liczba ta wzrosła do 784,2 mln dolarów w 2022 roku, co daje łączny deficyt około dwóch miliardów dolarów od momentu jej założenia.

Będziemy nadal ponosić straty operacyjne i netto w każdym kwartale przynajmniej do czasu, gdy zaczniemy generować znaczącą marżę z naszych ciężarówek, co może nie nastąpić. W oparciu o naszą analizę ASC 205-40, ustaliliśmy, że istnieją znaczne wątpliwości co do tego, czy będziemy mieli wystarczające fundusze, aby wypełnić nasze zobowiązania w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy od daty publikacji niniejszego Raportu Rocznego na Formularzu 10-K – czytamy.

Czytaj też: Założyciel Nikoli Trevor Milton uznany za winnego oszustwa

Firma nie wyklucza bankructwa

W związku z powyższym pojawiły się pytania o to, jaka jest prawdziwa kondycja finansowa firmy Nikola. Producent uważa, że ​​zdolność do „kontynuacji działalności” zależy od „zdolności do pozyskiwania finansowania niezbędnego do wywiązywania się z zobowiązań i spłaty zobowiązań powstających w toku zwykłej działalności w terminie ich wymagalności”. W tej chwili jednak „nie można z całą pewnością przewidzieć wyniku”.

Dlatego jeśli nie będziemy w stanie pozyskać wystarczającego kapitału w razie potrzeby, nasza działalność, kondycja finansowa i wyniki działalności ulegną istotnemu pogorszeniu, a my będziemy musieli znacząco zmodyfikować lub zaprzestać planowanych operacji i działań biznesowych – czytamy dalej.

Nie oznacza to, że tak się stanie, również dlatego, że firma twierdzi, że zamierza stosować „różne strategie w celu uzyskania niezbędnego finansowania dla przyszłej działalności, takie jak dalszy dostęp do kapitału poprzez umowę dystrybucyjną z Citi Global Markets, drugą umowę kupna akcji zwykłych z Tumim Stone Capital LLC oraz umowę kupna akcji z inwestorami na sprzedaż dodatkowej kwoty głównej starszych niezabezpieczonych obligacji zamiennych”. Jednakże „możliwość dostępu do umowy dystrybucji akcji oraz drugiej umowy zakupu akcji zwykłych jest uzależniona od wolumenu obrotu naszymi akcjami zwykłymi oraz ich ceny rynkowej, których nie można zagwarantować, a w konsekwencji nie można ich uwzględnić jako źródeł płynności w naszej analizie ASC 205-40”

Trzeba jednak dodać, że Nikola spodziewa się, że w 2023 roku wyda około 580 milionów dolarów. Dyrektor firmy wydaje się optymistą w kwestii nowego finansowania, mówiąc, że dostęp do kapitału nie jest dziś gorszy niż w 2022 roku, a w drugiej połowie 2023 roku może się nawet poprawić. Wszystko to dzieje się w przededniu rozpoczęcia produkcji Nikola Tre, akumulatorowo-elektrycznego samochodu ciężarowego, po którym do końca roku powinna pojawić się wersja zasilana wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Czytaj też: Zmiana przepisów drogowych to stanowczo za mało

Ciężarówki Nikola Tre trafią do Niemiec? Wszystko w rękach rządu

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button