Magazyny

Automatyzacja magazynów postępuje. Dlaczego firmy uważają, że jest istotna?

Automatyzacja magazynów postępuje w całej branży. Pomimo że to widoczny trend, na razie firmy skłaniają się raczej ku częściowej automatyzacji. 

Automatyzacja magazynów – perspektywy 2023

Raport „Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu” autorstwa FM Logistic porusza temat trendów w branży logistycznej. Jedną z bardziej widocznych tendencji jest zwiększanie nakładów inwestycyjnych na rozwój systemów automatycznych oraz wydzielanie budżetów na automatyzację. Sam proces postrzegany jest jako szansa na zwiększenie efektywności i optymalizację.

Zobacz także: Maersk wykorzystuje drony inwentaryzacyjne w magazynach

Automatyzacja katalizatorem wydajności

Automatyzacja wynika z dynamicznego rozwoju e-commerce. To właśnie handel elektroniczny sprawił, że klienci zainteresowali się technologią zwiększającą efektywność poszczególnych operacji. Jak wskazują analitycy, częściowa automatyzacja magazynów jest obecnie normą. Udowadniają to dane, automatyzacja w niepełnym wydaniu do obsługi e-commerce i kanałów tradycyjnych została potwierdzona przez odpowiednio 80% i 84% ankietowanych. Co więcej, 30% dużych firm w pełni zautomatyzowało magazyny służące do obsługi kanałów tradycyjnych.

Zobacz także: Kraje UE będą wspólnie kupować gaz. Rosja jest coraz mocniej wypychana z Europy

Gdzie automatyzacja jest najbardziej widoczna?

Pełna automatyzacja jest częściej spotykana w większych firmach. Większe podmioty czynią szybsze postępy, na co mają wpływ przede wszystkim względy ekonomiczne. Według przytaczanego badania 43% dużych przedsiębiorstw dysponuje co najmniej jednym lub kilkoma w pełni zautomatyzowanymi magazynami do obsługi e-commerce. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na pozycję Polski, która postępami w automatyzacji znacząco nie odbiega od rynku francuskiego. W obu krajach dominuje automatyzacja w magazynach e-commerce. W przypadku głównego azjatyckiego konkurenta, którym są Indie, o częściowej automatyzacji jest mowa zwłaszcza w przypadku kanałów tradycyjnych.

Fm Logistic

76% badanych podmiotów planuje wdrożyć pełną automatyzację w magazynach e-commerce w przyszłości. Znacząca większość przedsiębiorstw postrzega to jako szansę rozwoju oraz perspektywę wzrostu w kolejnych latach.

Widzimy coraz większe zainteresowanie naszymi systemami kontroli dokowania. To pokazuje, że firmy przywiązują coraz większą wagę do cyfryzacji i automatyzacji swoich procesów. Nie jest to nic zaskakującego. W przypadku naszego systemu przedsiębiorstwo ogranicza koszty związane z wypadkami, przyspiesza czas za- i wyładunku i co najważniejsze, zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Automatyzacja procesów produkcyjnych jest nieunikniona z kilku powodów. Jednym z nich jest coraz większy odpływ pracowników z rynku pracy – mówi Renata Kozłowska, Prezes Zarządu PLAKO Systems, firmy dostarczającej inteligentne systemy dokowania.

Automatyzacja, zarówno pełna, jak i częściowa, przekłada się na wzrost wydajności. Przytaczane badanie jest tego dowodem. 94% firm uważa poprawę wydajności, prawidłowość realizacji zamówień oraz obsługi klienta za kluczowe czynniki przemawiające za automatyzacją we wszystkich typach magazynów. Kolejnym ważnym czynnikiem jest redukcja błędów i zwiększenie bezpieczeństwa. Jak wskazano, w porównaniu z procesami manualnymi, zautomatyzowane rozwiązania charakteryzują się niższym poziomem błędów dzięki ścisłemu poleganiu na technologii i zaawansowanych maszynach.

Wdrażanie rozwiązań wspierających automatyzację wiąże się z inwestycjami. Pojawia się zatem pytanie, kiedy inwestycja może się zwrócić. Według analizy dziewięć na dziesięć badanych podmiotów stwierdza, że dysponuje budżetem na automatyzację stanowiącym 1-19% ich łącznych nakładów inwestycyjnych. Co więcej, większość firm, która wciąż nie wydzieliła budżetu na automatyzację magazynu, planuje go wygospodarować w ciągu najbliższych 2-3 lat Eksperci wskazują, że uwzględniając wysokie nakłady inwestycyjne na automatyzację magazynu, okres osiągnięcia progu rentowności jest ważnym czynnikiem dla firm planujących inwestycje w oba rodzaje magazynów. Według badania ok. 80% przedsiębiorstw uważa, że osiągniecie pułapu rentowności wynosi 2-4 lata.

FM Logistic

Przyjmuje się, że oczekiwany zwrot z inwestycji jest wypadkową kosztów automatyzacji magazynu oraz oszczędności (lub efektywności), jakie potencjalnie może przynieść automatyzacja.

Automatyzacja magazynów. Najważniejsze technologie z perspektywy operatorów logistycznych

Automatyzacja to zjawisko, które uwzględnia narzędzia sprzyjające efektywności. W przypadku logistyki najczęściej mówi się o pełnej automatyzacji przygotowania wysyłki. Jest to zdecydowanie bardziej rozpowszechniona metoda w magazynach do obsługi kanałów tradycyjnych (28%). Czynności takie, jak obsługa przez roboty, pojazdy bezzałogowe, a nawet drony są kluczowe przy eliminacji błędów ludzkich, a ponadto mogą zaoszczędzić spore sumy.

FM Logistic

FM Logistic wskazuje, na podstawie przeprowadzonego badania, że automatyzacja zdecydowanie przyspieszy w przyszłości. Wszystko za sprawą firm, które planują zoptymalizować czynności logistyczne, szczególnie w kontekście intralogistyki. Co więcej, zwraca się uwagę na duże podmioty, które zwiększają wydatki inwestycyjne, dążąc do pełnej automatyzacji. Można zatem stwierdzić, że w przyszłości trend ten będzie się utrzymywał w całej branży.

Jaki był wpływ inflacji na sektor TSL? Czy branża sobie poradzi?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button