Info z rynku

Kobiety w logistyce. Rynek się zmienia, co sprzyja inkluzywności

Kobiety w logistyce mają coraz mocniejszy głos. Pomimo że TSL to wciąż sektor, w którym dominują mężczyźni, z roku na rok zaczyna zyskiwać na znaczeniu inkluzywność. 

Kobiety w logistyce – sytuacja na rynku

Logistyka kojarzona jest z wieloma stresującymi sytuacjami. W pracy nierzadko zdarzają się wypadki, a kadra kierownicza ma często do czynienia z wydarzeniami losowymi. Zadaniem menedżerów jest zatem szybkie podejmowanie decyzji. Logistyka wymaga również elastycznego podejścia do wielu kwestii. Priorytetem jest bezpieczeństwo, które często trudno zweryfikować z uwagi na duży zasięg działania przedsiębiorstw. Branża wymaga odpowiedniego podejścia, które pozwoli zrównać szanse. Dlatego praca w TSL na każdym szczeblu wiąże się ze sporym zaangażowaniem.

Na podstawie badania Gartnera „The Women in Supply Chain Survey 2021” na świecie ok. 40% pracowników obsługujących łańcuchy dostaw to kobiety. W Polsce wciąż niewielki procent pań pracuje przy operacjach logistycznych. Pracowników płci żeńskiej można spotkać znacznie częściej w biurach.

Zobacz także: Shopee znika z Polski! Co z zamówieniami?

W celu promocji zatrudniania kobiet w szeroko pojętej logistyce kilka lat temu Bruksela opracowała europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Jej celem jest likwidacja nierówności ze względu na płeć, które pojawiają się w transporcie. Biorąc pod uwagę problemy strukturalne branży, rekrutacje powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający kobietom podjęcie pracy w określonej firmie. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, z roku na rok ubywa wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w spedycji i transporcie (Więcej: W ciągu kilku lat niedobór kierowców w Europie może się potroić). Średni wiek pracownika w tej kategorii wynosi ponad 50 lat. Doświadczone osoby odchodzą na emeryturę, a na ich miejsce trudno znaleźć młodych kandydatów. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży, skłania to do większego otwarcia sektora typowo męskiego na pracowników płci żeńskiej. Widać to szczególnie po rosnącej liczbie kobiet studiujących logistykę na polskich uczelniach. 

Z opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Kobiety a transport” wynika, że sektor jest zdecydowanie zdominowany przez mężczyzn. Politykę transportową opracowują panowie, dostosowując ją do swojego stylu życia. Co więcej, niemal wszystkie rozwiązania są dostosowane do potrzeb mężczyzn, a działania w niewielkim stopniu wspierają pracujące w nim kobiety. Obecnie zaledwie kilka procent kobiet to kierowcy zatrudnieni w typowej branży logistycznej. Problemem pozostają szklane sufity Znacznie więcej pań pracuje w spedycji oraz administracji.

Jak wskazuje organizacja, należy podjąć istotne zmiany zmierzające do wprowadzania neutralnych płciowo działań wspierających konkurencyjność oraz innowacyjność. Konieczne wydaje się usuwanie istniejących utrudnień ze względu na płeć i rozwijanie kultury zaangażowania i uczestnictwa kobiet i mężczyzn na równych zasadach. Tylko wtedy konkurowanie będzie możliwe na równym poziomie. Nierówności na rynku pracy w Polsce kosztują nas miliardy złotych. Zmniejszenie nierówności pozwoliłoby przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Raport McKinsey pokazał, że do 2030 roku może to być dodatkowe ponad 9% PKB Polski (równowartość 300 mld złotych rocznie) w skali całej gospodarki. Według ekspertów Walutomatu za tę kwotę można wybudować w Polsce ok. 6000 km autostrad. Biorąc pod uwagę fakt, że logistyka dynamicznie się rozwija, może to mieć spory wpływ na minimalizowanie gender gap.

Polski rynek logistyczny zmienia się – coraz większe perspektywy dla kobiet

Zmiany na polskim rynku widoczne są od co najmniej kilku lat. W 2020 roku eksperci Randstad Polska w raporcie branżowym wskazywali, że kobiety ubiegały się najczęściej o pracę w sektorach produkcyjnym i logistycznym. To jednak nie tylko rosnąca liczba wakatów. Wraz z rozwojem rynku magazynowego czy sektora transportowego pracodawcy szukają nowych pracowników. To także zwrot w kierunku różnorodności w miejscu pracy.

Według danych raportu SEGRO oraz Randstad Polska z 2021 roku wynika:

W branży magazynowej oraz produkcyjnej w Polsce jest zatrudnionych obecnie prawie 2,9 miliona osób. Zdecydowana większość z nich nie ukończyła 25. roku życia (analogicznie jak w poprzedniej edycji badania), nie ma też znaczącej przewagi którejkolwiek z płci – w sektorze pracują równie często kobiety, jak i mężczyźni (przy czym ilość kobiet w porównaniu do 2019 r. lekko spadła, o nieco ponad 4 punkty procentowe).

Pytanie dotyczy jednak samych możliwości awansu i kariery. Logistyka to wciąż największa szansa na rozwój zawodowy dla mężczyzn, panie często czują się pomijane.

Kobiety w logistyce. Dlaczego logistyka potrzebuje kobiet?

Eksperci przyznają, że kobiety mogą w szerszym zakresie związać swoją karierę z logistyką. W wielu kwestiach nie jest istotna siła fizyczna, lecz dokładność czy systematyczność.

Zobacz także: Są kraje gdzie to kobiety na stanowiskach kierowniczych zarabiają więcej od mężczyzn

Katarzyna Rusin, Dyrektorka Oddziału Poznań Rohlig Suus Logistics mówi o sytuacji kobiet w branży:

Zmienia się sytuacja kobiet w naszej branży, ale też one same się zmieniają – jesteśmy coraz lepiej wykształcone, mamy coraz więcej wiary w siebie, coraz częściej studiujemy na kierunkach ścisłych. Rozumieją to też pracodawcy – chętniej inwestują w kobiety niż kiedyś i nie traktują ich już jako z góry skazanych na zajmowanie się głównie domem. Kwestie work-life balance są istotne w tej chwili dla wszystkich, w wychowywaniu dzieci uczestniczą oboje rodzice. To też pozwala odczarować wiele niegdysiejszych stereotypów, zwłaszcza na temat pracujących mam.

Ekspertka wskazuje na ważny aspekt, jakim jest podejście pracodawcy. Przełożeni powinni wystrzegać się uprzedzeń i ułatwiać paniom znalezienie pracy. Wojciech Suchorzewski w artykule Rola kobiet w miejskim i aglomeracyjnym transporcie publicznym opublikowanym w czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny” podaje przykłady konkretnych rozwiązań wprowadzonych w krajach objętych badaniami. Pomimo że w tym przypadku autor opisuje badania dotyczące udziału kobiet w transporcie publicznym, niektóre rozwiązania mogłyby się sprawdzić w szeroko pojętej branży TSL:

  1. praca niepełnoetatowa (89,3%)
  2. elastyczne godziny pracy (75%)
  3. tandemy, długoterminowe statystyki czasu pracy, badania postaw pracowników (50%)
  4. planowanie rozkładu pracy uwzględniające strukturę wiekową (42,9%)
  5. indywidualne rozkłady pracy (32,1%)
  6. niepełnoetatowa praca osób zarządzających (28,6%)
  7. telepraca, mentoring (porady) oraz coaching dla kobiet (21,4%).

Logistyka wciąż wydaje się branżą zdominowaną przez mężczyzn. Obecnie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Biorąc pod uwagę fakt, że to jedna z najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki, można oczekiwać, że udział kobiet w kolejnych latach znacząco się zwiększy.

Katarzyna Rusin dodaje:

Muszę przyznać, że sytuacja kobiet w logistyce zmienia się na plus. Jest nas więcej niż kiedyś i nie musimy już aż tak walczyć z negatywnymi stereotypami. Pamiętam, jak w początkach swojej kariery spotykałam się z podejściem, że kobieta nie da sobie rady ze stresującą sytuacją, nie da rady podjąć decyzji, podda się lub w najlepszym razie będzie w każdej trudniejszej sprawie potrzebowała wsparcia przełożonego – oczywiście mężczyzny. Kiedyś nawet usłyszałam wprost, że mój rozmówca wykona coś dopiero wtedy, gdy potwierdzi to mój przełożony. Drugi mit, któremu często ulegali niegdyś panowie to to, że kobietę łatwo zmanipulować – kilka komplementów, zdrobnień, kwiaty, kilka szarmanckich gestów wystarczy, by zmieniła swoją decyzję lub zapomniała o biznesie.

Warto również dodać, że według rankingu Manufacturing Risk Index Polska została wyróżniona jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków logistycznych. Takie informacje skłaniają pracodawców do bardziej zrównoważonego podejścia, jeśli chodzi o pracowników i ekspertów. Kobiety mają realną szansę na karierę w sektorze TSL.

Polska zajęła 6. miejsce w rankingu Manufacturing Risk Index. Jesteśmy atrakcyjnym rynkiem logistycznym

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Back to top button