LotniczyTransport

Zobowiązanie ICAO: Zerowa emisja netto samolotów do 2025 r.

Wszyscy 193 członkowie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zobowiązali się do wspierania długoterminowego celu lotniczego (LTAG), jakim jest zerowa emisja dwutlenku węgla netto do 2050 r. Zobowiązanie podjęto po kilku latach planowania i przygotowań po historycznym porozumieniu paryskim w 2015 r., przy czym agencja ONZ opracowała ramy dla tego celu już w lipcu.

Celem ICAO zerowa emisja netto dla lotnictwa

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zobowiązała się do wspierania długoterminowego celu lotniczego (LTAG), jakim jest zerowa emisja dwutlenku węgla netto do 2050 r. Zrównoważony rozwój był głównym celem Zgromadzenia, a LTAG został przyjęty przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) w październiku 2021 r. Jednak wsparcie ICAO podkreśliło znaczenie zmian wymaganych przez rządy w celu wspierania zrównoważonego lotnictwa.

Przyjęcie przez państwa tego nowego długoterminowego celu dotyczącego dekarbonizacji transportu lotniczego, w ślad za podobnymi zobowiązaniami grup branżowych, przyczyni się w istotny sposób do ekologicznego rozmachu innowacji i wdrożeń. Musi on zostać przyspieszony w nadchodzących dekadach, aby ostatecznie osiągnąć bezemisyjne loty – powiedział przewodniczący Rady ICAO Salvatore Sciacchitano.

Jest to znaczący krok naprzód w stosunku do poprzedniego celu klimatycznego ICAO, który zakładał wzrost neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla z 2020 r. i 2% roczną poprawę efektywności paliwowej do 2050 r., wyznaczony podczas 37. Zgromadzenia w 2010 r.

PLAKO System - inteligentne systemy dokowania

Kraje osiągnęły ogromny i bardzo ważny postęp dyplomatyczny podczas tego wydarzenia i w tematach o kluczowym znaczeniu dla przyszłego zrównoważonego rozwoju naszej planety i systemu transportu lotniczego, który służy i łączy jej mieszkańców – dodał sekretarz generalny ICAO Juan Carlos Salazar.

Chociaż wszystkie 193 państwa zaakceptowały ten cel, ostatecznie nie jest on wiążący ze względu na nieregulacyjną rolę IACO, wymagającą od krajów dotrzymania zobowiązania i zarządzania emisjami.

Czytaj też: Cele klimatyczne Grupy Raben zostały poddane weryfikacji przez SBTi

Zrównoważone paliwa lotnicze coraz bardziej popularne

Zerowa emisja netto dwutlenku węgla stała się w ostatnich latach gorącym tematem w całej branży lotniczej, a obszerna lista linii lotniczych i krajów zobowiązujących się do osiągnięcia różnych celów w celu ograniczenia poziomu zanieczyszczeń zwiększa presję na IACO, aby podjąć różnego rodzaju działania.

Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Radę ds. Czystego Transportu (ICCT) przemysł lotniczy odpowiada obecnie za około 2,4% światowych emisji pochodzących z paliw kopalnych. Osiągnięcie zerowej emisji netto zależy od kilku metod redukcji CO2, w tym od opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii oraz dalszych inwestycji w zrównoważone paliwa lotnicze (SAF).

SAF odnotowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania ze strony linii lotniczych. W 2016 r. były wykorzystywane w zaledwie 500 lotach rocznie natomiast w 2021 r. w prawie 450 000. Wytyczne IATA szacują, że SAF mogłyby przyczynić się do około 65% redukcji emisji wymaganej do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.

Zrównoważone paliwo jest produkowane przy użyciu olejów odpadowych, tłuszczów, roślin niespożywczych i materiałów syntetycznych. Jego zrównoważony charakter wynika z zastosowania surowców, które nie wpływają na degradację lasów, żywności czy zasobów wodnych. W trakcie cyklu życia biogennych surowców do produkcji paliwa, emisja dwutlenku węgla jest ponownie pochłaniana przez rośliny, co zmniejsza emisje lotnicze nawet o 80%.

Grupa Zadaniowa ds. Czystego Powietrza (CATF) zakwestionowała zrównoważoną naturę paliw biogenicznych, stwierdzając w ostatnim badaniu, że produkcja SAF na dużą skalę może zwiększyć zapotrzebowanie na uprawy niespożywcze, wymagając od rolników powiększenia obecnych terenów uprawnych. CATF zauważa, że ​​potrzebne są dalsze badania i finansowanie, aby zaspokoić prognozowane globalne zapotrzebowanie na zrównoważone paliwa.

Czytaj też: Rosja wyrzucona z ICAO za kradzież zagranicznych samolotów!

Cel niemożliwy do osiągnięcia?

Obecnie w fazie pilotażowej, 118 państw członkowskich zgłosiło chęć uczestnictwa w programie CORSIA od stycznia 2023 roku. Program ma na celu zjednanie międzynarodowych celów w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym poszanowaniu różnych ograniczeń poszczególnych krajów. CORSIA będzie dotyczyć tylko lotów międzynarodowych pomiędzy państwami członkowskimi, które zgłosiły się do programu w jego wczesnej fazie.

Oczekuje się, że CORSIA pomoże w osiągnięciu średnioterminowych celów neutralności węglowej, równoważąc 164 miliony ton CO2 każdego roku dla łącznej ilości 2,5 miliarda ton w latach 2021-2035. Pomimo ogólnego wsparcia, zobowiązanie ICAO spotkało się z krytyką ze strony grup i członków mających nadzieję na bardziej ambitny cel.

Chiny, Rosja i Erytrea były godnymi uwagi przeciwnikami celów zerowych emisji netto, przy czym Chiny wyraziły obawy, że neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla wzrost od 2020 r. negatywnie wpłynie na kraje rozwijające się. Chiny uzasadniły, że kraje rozwinięte mają międzynarodowy obowiązek zapewnienia krajom rozwijającym się pomocy finansowej, technicznej i zdolności do spełnienia tych celów.

Rosja przedstawiła podobny pogląd, wyrażając niepewność co do możliwości zwiększenia produkcji SAF i jej wpływu na obniżenie cen, proponując dalsze badania w ramach LTAG ICAO. Grupa zauważa, że ​​do 2030 r. zajmie się mniej niż jedną trzecią emisji, przy czym w CORSIA nie będą uczestniczyć znaczące podmioty, które odpowiadają za zanieczyszczenia, czyli Chiny, Rosja, Brazylia i Indie.

To nie jest moment porozumienia paryskiego dla lotnictwa. Nie udawajmy, że niewiążący cel doprowadzi lotnictwo do zerowej emisji – podkreślił dyrektor grupy ds. lotnictwa Jo Dardenne.

Czytaj też: Świat potrzebuje dodatkowych 10 bln USD, aby złagodzić zmiany klimatyczne

Zmiany klimatu a bezpieczeństwo obiektów wielkopowierzchniowych

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button