LotniczyTransport

Nowe dane dotyczące frachtu lotniczego napawają optymizmem

Dane dotyczące frachtu lotniczego za sierpień dały promyk nadziei na poprawę w nadchodzącej końcówce, a jednocześnie szczycie sezonu. Spadek popytu obserwowany w ciągu poprzednich czterech miesięcy spowolnił, a stawki za ogólne ładunki lotnicze między Europą a Ameryką Północną ustabilizowały się.

Najnowsze dane dotyczące frachtu lotniczego

Po spadku popytu o 8% i 9% rok do roku w czerwcu i lipcu 2022 r., w sierpniu odnotowano „skromniejszy” spadek o 5% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Jak wynika z najnowszej analizy CLIVE Data Services, oznaczało to również spadek o 4% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii, obserwowanym w sierpniu 2019 r. Najnowsze dane dotyczące frachtu lotniczego wskazują, że pomimo utrzymującego się chaosu w transporcie i łańcuchu dostaw, wynikającego z braków kadrowych na lotniskach i w liniach lotniczych, globalna pojemność ładunków lotniczych w sierpniu odzyskała 7% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku, dzięki fali międzynarodowych podróży letnich na półkuli północnej.

Jak wynika z analizy CLIVE, benchmark branżowy „dynamicznego współczynnika obciążenia” – który mierzy zarówno objętość i perspektywy wagowe przewiezionego ładunku, jak i dostępną pojemność, w celu uzyskania najlepszego wskaźnika wydajności linii lotniczych – spadł o 7% pkt i 2%, w porównaniu do 2021 i 2019 roku, odpowiednio, do 58%, co jest na podobnym poziomie jak w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Dodano, że korzystając częściowo z obniżki cen paliwa lotniczego od historycznego szczytu w czerwcu, ogólne stawki spotowe za fracht lotniczy wyniosły średnio 3,61 dolara za kg w sierpniu, co jest najniższym wynikiem od września ubiegłego roku, chociaż nadal wzrasta o 4% w porównaniu z sierpniem 2021 r. i o 113% powyżej poziomu z 2019 r. CLIVE zauważyło, że ten ostatni procent w porównaniu z 156% wzrostem obserwowanym na początku 2022 roku, potwierdza trwające, stopniowe przejście stawek frachtu lotniczego z powrotem do poziomu sprzed trzech lat.

Czytaj też: Fracht lotniczy odgrywa coraz większą rolę w łańcuchu dostaw

Niepewna przyszłość

Niall van de Wouw, główny specjalista ds. frachtu lotniczego w Xeneta, stwierdził, że dane rynkowe z sierpnia 2022 roku mogą być wczesnym sygnałem, że wolumeny i stawki zaczynają się ponownie podnosić. Dodał, że pod wieloma względami te najnowsze dane dotyczące frachtu lotniczego są dość niezwykłe w stosunku do dwóch poprzednich miesięcy, ponieważ wolumeny w sierpniu – tradycyjnie najspokojniejszy miesiąc letni ze względu na sezon wakacyjny – wyrównały się i przewyższyły czerwiec i lipiec w porównaniu z wolumenami z ubiegłego roku.

Silny dolar i jego parytet z euro wyraźnie zwiększył popyt z Europy do Ameryki Północnej, przy czym współczynnik załadunku w kierunku zachodnim pozostał powyżej średniej w tym miesiącu na poziomie 61%, a stawki ustabilizowały się na tych szlakach – powiedział van de Wouw.

Van de Wouw dodał, że nieoczekiwane odchylenie od poprzednich miesięcy widoczne w sierpniu może sygnalizować „lepsze niż oczekiwano zakończenie” roku dla rynku ładunków lotniczych. Rynek cargo lotniczego pozostaje jednak chaotyczny i trudny do przewidzenia, a CLIVE zauważył w swojej najnowszej analizie, że trwające zakłócenia spowodowane brakiem zasobów ludzkich, wojną na Ukrainie, strajkami, klęskami żywiołowymi, doniesieniami o rekordowych poziomach zapasów w USA, wysoką inflacją i kolejnymi lockdownami w Chinach zapowiadają większą zmienność na rynku cargo lotniczego w pozostałej części roku.

Czytaj też: Boeing chce się pozbyć ze swoich samolotów nazwy MAX

JD Airlines zatrudnia własnych pilotów. Co z Amazon Air?

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button