DrogowyTransport

Koniec opłat ewidencyjnych. Rząd pracuje nad zmianą prawa

Rząd dąży do likwidacji opłat ewidencyjnych uiszczanych w związku z rejestracją pojazdów w Polsce. Co więcej, w planach jest zniesienie opłat związanych z nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami i poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym.

Czeka nas definitywny koniec opłat ewidencyjnych?

Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że trwają prace nad zniesieniem opłat ewidencyjnych, które są uiszczane w związku z rejestracją pojazdu. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu zakłada także zmniejszenie liczby procedur administracyjnych. Projekt zmian w ustawie został skierowany do konsultacji publicznych 19 sierpnia tego roku.

Zobacz także: Fragment S7 oddany do użytku. Odcinek między Napierkami a Płońskiem w całości dwujezdniowy

Jak wskazano, projekt nowelizacji jest reakcją na wnioski kierowców oraz przedsiębiorców. W związku z licznymi uwagami wpływającymi od przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz od samorządowców postanowiono uściślić konkretne kwestie. Planowane rozwiązania dotyczą eliminacji opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym.

Szczegółowe zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zlikwidowane mają zostać także opłaty ewidencyjne za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji. Co więcej, opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej również nie będzie pobierana.

Zobacz także: Płace gonią inflację! Wynagrodzenia wzrosły aż o 15,8% w lipcu. Najsilniej w górnictwie

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim odciążyć urzędy i zmniejszyć biurokrację w jednostkach administracyjnych. Na nowelizacji mają zyskać również przedsiębiorcy prowadzących stacje kontroli pojazdów.  Po zmianach zniknie konieczność pobierania i przekazywania na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców opłat ewidencyjnych, a więc składania miesięcznych sprawozdań powiązanych z przyjmowaniem tej opłaty (starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów).

Według autorów projektu głównym dochodem Funduszu zostanie opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność zarobkową. Planowanym terminem przyjęcia projektu jest przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Brak kierowców uderza w transport miejski. Kryzys w Krakowie

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button