LotniczyTransport

Przychody Air India w górę o 64%. Przewoźnik czeka na dobry rok

W finansach Air India w ostatnim roku podatkowym zaszły spore zmiany – przychody wzrosły o ponad 60%, ale zwielokrotniły się też straty. Nowi właściciele przewoźnika usilnie starają się przywrócić mu rentowność po latach zaniedbań jako państwowego przewoźnika i wprowadzają kilka zmian w sposobie funkcjonowania linii.

Wzrost przychodów Air India o 64%

Air India zarejestrowały 64% wzrost przychodów w ostatnim roku finansowym. Z najnowszych dokumentów regulacyjnych linii wynika, że w roku finansowym kończącym się 31 marca 2022 r. przewoźnik odnotował przychód netto w wysokości około 2,5 mld dolarów. W roku finansowym 2021 linia lotnicza odnotowała przychód w wysokości 1,5 miliarda dolarów. W Indiach rok finansowy rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca następnego roku.

Linie Air India przekazały, że w zeszłym roku wprowadziły kilka zmian, aby zminimalizować wpływ pandemii COVID. Przewoźnik zdecydował się na cięcia wynagrodzeń i premii, zawieszenie wszystkich zobowiązań umownych po przejściu na emeryturę, wprowadzenie koncepcji krótszego tygodnia pracy i zachęcanie pracowników do korzystania z programu urlopów bez wynagrodzenia.

Grupa zaangażowała również swoich leasingodawców samolotów w negocjacje w celu zabezpieczenia cięć w płatnościach leasingowych, sprawowała ścisłą kontrolę nad płatnościami dla dostawców, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie funduszy – stwierdziła firma w swoich dokumentach.

Czytaj też: Air India zatrudnią emerytowanych pilotów, by obsadzić nowe samoloty

Wzrosły też straty

Jednak linia lotnicza wciąż czeka na dobry rok, ponieważ jej straty wzrosły o jedną trzecią z 883 milionów dolarów w 2021 roku do 1,2 miliarda w ostatnim roku finansowym, co sugeruje, że nadal potrzeba znacznego wysiłku, aby przewoźnik wrócił do właściwej kondycji. Jednak zmiany już następują. Air India poprawiły swój współczynnik obciążenia do 73,5% i odnotowały 80% wzrost liczby przewożonych pasażerów do 11,5 miliona.

Linie lotnicze zostały sprywatyzowane w styczniu tego roku. Członek zarządu bliski linii lotniczej stwierdził jednak, że wszystkie te liczby (zarówno wzrost przychodów, jak i straty) odzwierciedlają przede wszystkim wyniki AI jako przewoźnika państwowego. Przewoźnik ma nadzieję poprawić te liczby teraz, gdy jest w rękach prywatnych. Nowy dyrektor wykonawczy, Campbell Wilson, jest bardzo zainteresowany tym, aby wyniki w zakresie punktualności były zgodne z międzynarodowymi standardami i poprosił odpowiednie służby o składanie raportów bezpośrednio do niego.

Pod jego kierownictwem linia lotnicza ma poprawić swoją wydajność, a także stworzyć podejście skoncentrowane na kliencie. Zmiany można było zaobserwować już w ciągu ostatnich kilku miesięcy, od potencjalnego ogromnego zamówienia nowych samolotów do przygotowania uziemionej floty do ponownego wprowadzenia w przyszłym roku. Niektóre ze zmian dotyczących pracowników obejmują zaoferowanie dobrowolnych emerytur niektórym z nich, a także podniesienie wieku emerytalnego dla wykwalifikowanych pilotów, aby spełnić natychmiastowe wymagania dotyczące floty. Jednak, aby naprawdę ocenić wpływ nowego zarządzania, będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Czytaj też: Boeing chce się pozbyć ze swoich samolotów nazwy MAX

Wielkie plany Air India. Przewoźnik zamówi ponad 200 nowych samolotów

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button