MorskiTransport

Port w Gdyni rozbudowuje place manewrowo-składowe. Inwestycja za prawie 71 mln zł

Port w Gdyni zyskał nowe place manewrowo-składowe o powierzchni ponad 17 hektarów. Inwestycja jest kluczowa z uwagi na rozwój portu, szczególnie w kontekście połączeń intermodalnych. 

Port w Gdyni z nową inwestycją do składowania

Nowe place w Centrum Logistycznym Portu Gdynia pozwalają na składowanie ładunków o wadze 18 ton na metr kwadratowy. Konsorcjum firm Grupy NDI na zlecenie Portu Gdynia na terenie Centrum Logistycznego wykonało nowe place manewrowo-składowe. Nawierzchnia betonowa zajmuje obszar ponad 17 hektarów.

W ramach inwestycji wykonano dodatkowo odwodnienie liniowe, uzbrojenie podziemne i nadziemne, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej (hydrantowej) wraz z towarzyszącym zbiornikiem oraz przepompownię wody pożarowej. Co więcej, zaprojektowano i wybudowano sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, dwie trafostacje, zbiornik retencyjny wraz z drogą dojazdową oraz pomosty obsługowe dla kontenerów chłodniczych.

Port Gdynia

Zobacz także: Dolina Logistyczna w Gdyni. Podpisano umowę dotyczącą zagospodarowania terenu

Zobacz także: Rynek nieruchomości biurowych rośnie najszybciej w Trójmieście. To najlepszy wynik regionalny w Polsce

Prace wykonano w błyskawicznym tempie

Na tempo prac miały wpływ przede wszystkim prace nawierzchniowe, które były często prowadzone bez przerwy, całą dobę, co wymagało odpowiedniego rozplanowania logistycznego i takiego planowania robót, aby nie obciążyć łańcucha dostaw materiałów. Prace przebiegały szybko również z uwagi na sprzyjającą pogodę. Jak wskazuje Sylwia Rogall, Dyrektor Projektu z Grupy NDI:

Jesteśmy z tej inwestycji dumni, ponieważ zgodnie z umową mieliśmy ją zakończyć w lipcu 2022 roku, a dla części placu nr 1 o powierzchni blisko 30,1 tys. m2 uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie już rok przed terminem, czyli w lipcu 2021 roku. Natomiast na pozostałą powierzchnię placu nr 1  – kolejne prawie 60 tys. m2 oraz na plac nr 2 o powierzchni ponad  86, 5 tys. m2 uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w połowie marca br. Użytkowanie drogi pożarowej uzyskaliśmy w pierwszej połowie czerwca.

W ramach inwestycji wybudowano również drogę dojazdową do ul. Logistycznej. Szacuje się, że łączne zużycie betonu do budowy placów składowych wyniosło 80,5 tys. m3. Długość wykonanych szczelin dylatacyjnych to prawie 70 kilometrów.

Na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia konieczne było wzmocnienie podłoża, aby na placach mogły być składowane ładunki bardzo ciężkie – do 18 ton na metr kwadratowy. Aby osiągnąć odpowiednie parametry, wykorzystano dźwig, który zrzucał z wysokości od 5 do 40 m odpowiednio ukształtowane ciężary o wadze od 10 do 40 ton. Jak wskazują specjaliści, dzięki temu fala uderzeniowa dogęszczała podłoże słabe.

Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 70,7 milionów złotych netto. Projekt jest szansą na rozwój i rozwinięcie połączeń intermodalnych. Jest to istotne z uwagi na obecną funkcję Gdyni, coraz ważniejszego miasta na mapie transeuropejskiej sieci transportowej.

Droga Czerwona w Gdyni ma wpłynąć na zwielokrotnienie ładunków cargo obsługiwanych przez CPK

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button