DrogowyTransport

Eurostat: w 2020 roku na jednego mieszkańca UE przypadało 0,53 samochodu

Wskaźnik zmotoryzowania w Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany, w zależności od danego regionu. W przypadku samochodów osobowych prym wiedzie Europa Zachodnia. Jeśli weźmie się pod uwagę pojazdy użytkowe, różnice są niemal niezauważalne. 

Wskaźnik zmotoryzowania w Unii Europejskiej – ile samochodów przypada na mieszkańca UE?

Według danych Eurostatu w 2020 roku na jednego mieszkańca UE przypadało 0,53 samochodu. Jednak zauważalne były znaczące różnice, w zależności od państwa i regionu geograficznego. Pod względem liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców najniższe wartości odnotowano w przypadku obywateli państw wschodniej części Wspólnoty. Na Zachodzie współczynnik był znacznie wyższy.

Poza skrajnymi wartościami (przedstawione poniżej Dolina Aosty i Majotta), najwyższy wskaźnik regionalny odnotowano w Autonomicznej Prowincji Trydentu, natomiast najniższy na Peloponezie. W pandemicznym 2020 roku trzy z pięciu najwyższych wskaźników motoryzacji odnotowano we Włoszech. To tam liczba samochodów osobowych przypadająca na 1000 mieszkańców była najwyższa. Na odczyty mają wpływ różne czynniki. Jak podaje Eurostat, w przypadku Valle d’Aosta wysoki wskaźnik zmotoryzowania wynika z przepisów podatkowych.

Zobacz także: XPO Logistics i VUE Group testują system powiadamiający o zbyt niskich wiaduktach

Eurostat

Zobacz także: Rośnie zadłużenie państw zaangażowanych w Nowy Jedwabny Szlak. Co dalej z projektem?

Liczba samochodów użytkowych przypadająca na 1000 mieszkańców

Nieco inaczej prezentuje się statystyka dotycząca pojazdów użytkowych, do których klasyfikuje się samochodu ciężarowe, ciągniki drogowe czy pojazdy specjalne z wyłączeniem przyczep i naczep. W tej kategorii nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy regionami Europy Zachodniej i Wschodniej. Ich udział zależy od kilku zmiennych, m.in. regionalnych systemów transportowych i infrastruktury dla różnych rodzajów transportu towarowego, takich jak autostrady, linie kolejowe, przepustowość portów i lotnisk. Oczywiście ważne jest również zagospodarowanie gospodarcze danego regionu, w przypadku obszarów wiejskich i gruntów rolnych udział pojazdów użytkowych jest naturalnie wyższy.

Statystyki pokazują, że dwanaście z piętnastu obszarów Unii Europejskiej o największym udziale pojazdów użytkowych znajduje się na zurbanizowanych obszarach Niemiec (jest to przedział od 7,4% do 9,7%). Wyłączając Grecję, która w 2020 roku nie przedstawiła danych, najwyższy udział pojazdów użytkowych w całkowitej liczbie pojazdów w 2020 roku odnotowano w Hiszpanii (9 z 15 regiony o najwyższych wskaźnikach), od 25,4% (Wyspy Kanaryjskie) do 19,4% (Katalonia).

Toyota ogranicza produkcję. Powodem ulewne deszcze blokujące dostawy części

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button