PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Transport

TDT i nadawanie uprawnień

Transportowy Dozór Techniczny dba o bezpieczeństwo

TDT – czyli Transportowy Dozór Techniczny – to jednostka dozoru technicznego, której celem jest dbanie o bezpieczeństwo działania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa, a co za tym idzie – również o bezpieczeństwo publiczne związane z tymi obszarami. Bardzo istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa i jakości technicznej w transporcie stanowią tak zwane uprawnienia TDT, które mogą uzyskać różnorodne firmy, organizacje i instytucje, które działają w dziedzinie transportu publicznego. Co oznacza fakt posiadania owych uprawnień? W jaki sposób można je uzyskać? I jakie firmy je posiadają?

Transportowy Dozór Techniczny jako jednostka dozoru technicznego został stworzony w 2000 roku na mocy ustawy o dozorze technicznym. Wcześniej jej obowiązki sprawowały dwie instytucje – Dozór Techniczny Żeglugi Morskiej oraz Kolejowy Dozór Techniczny. Zgodnie z definicją, głównymi zadaniami TDT są:

  • dbanie o bezpieczeństwo związane z użytkowaniem urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa – zarówno w branży kolejowej, żeglugi morskiej i śródlądowej, jak i transportu drogowego,
  • odpowiedzialność za kwestie związane z przewozem substancji niebezpiecznych,
  • sprawdzanie stacji kontroli pojazdów,
  • zadania związane z homologacją pojazdów.

W kontekście zapewniania bezpieczeństwa technicznego przez różnorodne firmy wykorzystujące urządzenia techniczne, kluczowe są tak zwane uprawnienia TDT.

Co oznaczają uprawnienia TDT?

Zgodnie z prawem (a konkretniej – ustawą o dozorze technicznym z roku 2000) w standardowych warunkach jedynie podmioty, które posiadają uprawnienia TDT, mogą produkować, ulepszać i serwisować urządzenia techniczne oraz wszelkie elementy z nimi związane. Oznacza to, że jeśli nie zajdą specjalne przesłanki, firmy działające w branży technicznej transportowej, by móc w pełni oferować wytwarzanie urządzeń, a także ich naprawy czy modernizacje, muszą posiadać specjalną decyzję administracyjną wydawaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

Zobacz także: Monitoring konstrukcji jest kluczowy dla bezpieczeństwa budynku

Owe uprawnienia są niejako potwierdzeniem, że podmioty je posiadające znają i wdrażają działania służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa korzystania z urządzeń technicznych oraz elementów wykorzystywanych do ich produkcji, serwisowania czy ulepszania.

Warto wiedzieć, że uprawnienia te dotyczą zarówno podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Jak wygląda proces nadawania uprawnień TDT?

Aby uzyskać stosowne uprawnienia od Transportowego Dozoru Technicznego, podmioty muszą przejść przez cały proces administracyjny, podczas którego jednostka dozoru technicznego sprawdza, czy spełniają wymogi, o których mówi ustawa.

Wśród nich znaleźć możemy:

  • stosowanie przez podmiot odpowiedniej technologii produkcji, serwisu i ulepszeń urządzeń technicznych,
  • korzystanie przez podmiot z odpowiednich urządzeń, dzięki którym możliwe jest produkowanie, serwisowanie i ulepszanie urządzeń technicznych,
  • zatrudnianie pracowników, którzy posiadają wymagane przez przepisy kwalifikacje pozwalające na pracę z urządzeniami technicznymi,
  • wdrożenie zorganizowanego procesu kontroli jakości,
  • posiadanie możliwości przeprowadzania badań niszczących i nieniszczących urządzeń technicznych w laboratorium – swoim lub innym, które zostało uznane przez organ jednostki dozoru technicznego.

Podmioty, które aspirują do uzyskania uprawnień TDT, powinny dostarczyć do stołecznego biura TDT wniosek o nadanie uprawnień. Powinien on zawierać szereg załączników, takich jak między innymi: instrukcję technologiczną, wykaz zatrudnionych pracowników, instrukcję kontroli jakości, wykaz urządzeń służących do produkcji, serwisowania i ulepszania urządzeń technicznych itd. Pełną listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej TDT.

Po sprawdzeniu wniosku i przeprowadzeniu procesu administracyjnego jednostka dozoru technicznego wydaje stosowną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji danego podmiotu.

Kto posiada uprawnienia TDT?

Jedną z głównych, polskich firm działających m.in. w branży transferu mediów stałych, ciekłych i gazowych, która uzyskała pozytywną opinię Transportowego Dozoru Technicznego i posiada uprawnienia TDT, jest firma MMR Group Polska Sp. z o.o. (MMR Group MediaTransfer).

Oznacza to, że podmiot ten w pełni wspiera, wdraża i kultywuje działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych wykorzystywanych w transferze mediów.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button