PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
MorskiTransport

Porty w USA mają najwyższe opłaty za postój i przetrzymanie

Najnowsze coroczne badanie porównawcze Container xChange wykazało, że porty w USA mają najwyższe opłaty za postój i przetrzymanie wśród 60 największych portów na świecie. Opłaty mają dwa główne cele: rekompensata dla linii żeglugowej za wykorzystanie jej kontenera oraz zachęcenie handlowca do jak najszybszego zwrotu kontenera, aby linia żeglugowa mogła go ponownie wykorzystać.

Opłaty za postój i przetrzymanie w USA

Container xChange, internetowa platforma handlu i leasingu kontenerów, twierdzi, że jej raport wskazuje, że opłaty za postój i przetrzymanie, nałożone na amerykańskich spedytorów przez linie kontenerowe, nadal są najwyższe na świecie i wzrosły w tym roku, nawet gdy spadły globalne średnie opłaty. Co więcej, porty amerykańskie zajmują pięć pierwszych miejsc na liście „60 portów uszeregowanych według najwyższych do najniższych opłat”.

Według raportu, pomimo zwiększonej kontroli regulacyjnej w USA w zakresie opłat, załadowcy korzystający z portu w Nowym Jorku mają obecnie do czynienia z najwyższymi opłatami na świecie. Po Nowym Jorku na liście rankingowej znalazły się porty Long Beach, Los Angeles, Oakland i Savannah. Wszystkie pięć portów było ponad 2-3 razy droższych niż Hongkong (na 7 miejscu) i co najmniej 20 razy droższych niż wiodące azjatyckie huby kontenerowe, takie jak Dalian w Chinach i Busan w Korei.

Raport zauważa ponadto, że globalne średnie opłaty za postój i przetrzymanie, pobierane przez linie kontenerowe od klientów dwa tygodnie po wyładowaniu ładunku ze statku, wzrosły o 38% dla kontenerów o standardowych wymiarach, z 586 dolarów w 2020 r. do 868 dolarów w 2021 r.

Amerykańscy sprzedawcy detaliczni, producenci, spedytorzy rolni oraz inni eksporterzy i importerzy pracują w ramach jednych z najwyższych opłat transportowych na świecie – podaje Container xChange.

Container xChange

Czytaj też: Wzrosła liczba kontenerów traconych podczas morskiego transportu

Opłaty za postój i przetrzymanie są zbyt wysokie

Jak dotąd w 2022 roku średnie opłaty w głównych portach spadły ​​średnio o 26% do 664 dolarów za kontener, chociaż i tak pozostają o 12% wyższe, niż przed pandemią. Mimo to, amerykańscy spedytorzy nie korzystają z tych globalnych spadków opłat. Na przykład w maju 2022 r. średnie opłaty pobierane przez linie kontenerowe od klientów dwa tygodnie po wyładowaniu skrzyni ze statku w porcie Long Beach wynosiły 2730 dolarów za kontener, co oznacza wzrost z 2638 dolarów rok wcześniej. W porcie Los Angeles w maju 2022 roku średnie opłaty za postój i przetrzymanie wzrosły z 2594 dolarów za kontener w 2021 roku do 2672 dolarów za kontener.

Przez cały czas trwania pandemii, gdy koszty transportu morskiego gwałtownie wzrosły, a inflacja stała się zagrożeniem dla amerykańskiej gospodarki, nasiliło się zainteresowanie polityków i organów regulacyjnych zachowaniem linii kontenerowych. Amerykańscy spedytorzy rolni szczególnie głośno mówili o tym, że nie mogą znaleźć tanich pustych kontenerów do eksportu. Jednak importerzy są równie oburzeni tym, co wielu uważa za czerpanie zysków z opłat przez linie kontenerowe. Niektórzy rozpoczęli działania prawne przeciwko przewoźnikom – powiedział Christian Roeloffs, współzałożyciel Container xChange.

Opłaty za postój i przetrzymanie mają dwa główne cele: rekompensata dla linii żeglugowej za wykorzystanie jej kontenera oraz zachęcenie handlowca do jak najszybszego zwrotu kontenera, aby linia żeglugowa mogła go ponownie wykorzystać. Opłata za postój to opłata, którą płaci się za korzystanie z kontenera w terminalu poza okresem wolnym od opłat. Dla ładunków importowych czas postoju to okres od wyładunku kontenera ze statku do wyjścia pełnego kontenera z terminalu. Dla ładunków eksportowych czas postoju to okres od wprowadzenia pełnego kontenera do terminalu do momentu załadowania pełnego kontenera na statek.

Z kolei opłata za przetrzymanie to opłata, którą płaci się za korzystanie z kontenera poza terminalem, poza okresem wolnym od opłat. Dla ładunków importowych czas przetrzymania to okres od wyjścia pełnego kontenera do wejścia pustego kontenera do terminalu. Dla ładunków eksportowych czas przetrzymania to okres od odbioru pustego kontenera z terminalu lub depot do wejścia pełnego kontenera do terminalu.

Czytaj też: Port Gdańsk Eksploatacja dorobi się kolejnego żurawia przeładunkowego

Port Los Angeles planuje pobierać opłaty za puste kontenery

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button