DrogowyIntermodalnyTransport

Droga Czerwona coraz bliżej. Przetarg GDDKiA na prace przygotowawcze

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o ogłoszeniu przetargu na prace przygotowawcze dla tak zwanej Drogi Czerwonej. Droga Czerwona to połączenie drogowe gdyńskiego portu z Obwodnicą Trójmiasta w ciągu S6.

Droga Czerwona coraz bliżej

Jak przekonuje resort infrastruktury, Droga Czerwona poprawi dostępność do portu w Gdyni od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe. Obecne połączenie (Estakada Kwiatkowskiego) jest mało efektywne głównie ze względu na ograniczenia nośności, co uniemożliwia połączenie z portem.

Droga Czerwona wpisuje się w projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnę, że w ramach CPK przewidziano nie tylko budowę lotniska centralnego dla Polski i naszego regionu Europy, ale także stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, w którego skład wejdą linie kolejowe i nowe odcinki dróg, zapewniające dostęp do bałtyckich portów – wiceszef resortu Marcin Horała w trakcie konferencji dotyczącej ogłoszenia przetargu na prace przygotowawcze.

W kwietniu GDDKiA podpisała wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Centralnym Portem Komunikacyjnym porozumienie o finansowaniu prac przygotowawczych przy budowie inwestycji. Po zatwierdzeniu Programu inwestycji i podpisaniu porozumienia, GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy prac przygotowawczych. Zgodnie z ogłoszeniem, projektant wyłoniony w postępowaniu będzie musiał wykonać dokumentację przygotowawczą do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki, o łącznej długości około 9 kilometrów:

– 1: węzeł Gdynia Chylonia – węzeł Kwiatkowskiego II,

– 2: węzeł Kwiatkowskiego II – węzeł Ofiar Grudnia ‘70,

– 3: węzeł Ofiar Grudnia ‘70 – węzeł Terminal Promowy.

W przypadku pierwszego odcinka trasy, przyszły wykonawca będzie musiał przygotować Koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych Studium komunikacyjne. Będzie również zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1. Jak informuje resort, czas realizacji umowy to 18 miesięcy na dokumentację. Potem nastąpi jej weryfikacja i ostateczne zatwierdzenie przez inwestora. Na koniec wykonawcy będzie musiał przygotować dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a po jej uzyskaniu GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na realizację inwestycji. Na oferty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 19 lipca 2022 r.

Czytaj też: Droga Czerwona w Gdyni ma wpłynąć na zwielokrotnienie ładunków cargo obsługiwanych przez CPK

Droga Czerwona bardzo ważna dla przewozów ładunków cargo

W przyszłości Droga Czerwona połączy istniejącą już sieć dróg szybkiego ruchu, w tym z trasę ekspresową S6, z rozwijającym się portem w Gdyni. Dwujezdniowy odcinek drogi poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Połączenie trójmiejskich portów z CPK ma duże znaczenie dla przewozów ładunków cargo. Według prognoz IATA Port Solidarność może mieć w pierwszej fazie funkcjonowania nawet 20% udział w rynku cargo regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Łączna wartość projektu to aż 2,7 mld zł. Budowa drogi realizowana przez GDDKiA ma potrwać pięć lat. Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Towary przypływające na statkach do Portu Gdynia będą przeładowywane na tory, a następnie transportowane do Gdańska. W dalszym ciągu będą wysyłane linią kolejową CPK, zwaną również CMK-Północ, do Portu Solidarność i znajdującego się niedaleko terminalu intermodalnego. W ramach inwestycji powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli.

Materiały Prasowe

Czytaj też: CPK, czyli o co chodzi z Centralnym Portem Komunikacyjnym?

W ciągu 20 lat wydłużono sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce o 3750 km

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button