MorskiTransport

Rada Bezpieczeństwa ONZ chce zwalczyć piractwo w Zatoce Gwinejskiej

Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do podjęcia intensywniejszych działań w celu zapobiegania piractwu w Zatoce Gwinejskiej. Piractwo w tym regionie stanowi poważne zagrożenie dla żeglugi handlowej, ponieważ coraz częściej dochodzi tam do porwań morskich i zbrojnych napadów na morzu.

Piractwo w Zatoce Gwinejskiej to poważny problem

Rada jednogłośnie przyjęła rezolucję nr 2634 (2022), w której wzywa państwa członkowskie w tym regionie, by te uznały piractwo i rozboje na morzu za przestępstwa zgodnie z ich prawem krajowym. Rada wezwała również do prowadzenia dochodzeń, ścigania lub ekstradycji, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, sprawców tych przestępstw, a także osób, które podżegają do nich, finansują je lub umyślnie ułatwiają ich popełnianie. Rada wezwała państwa członkowskie w regionie do podjęcia szybkich działań na szczeblu krajowym i regionalnym, przy wsparciu społeczności międzynarodowej, gdy zwróci się o to dane państwo.

Rada zachęciła również partnerów dwustronnych i wielostronnych do zapewnienia odpowiedniego wsparcia prawnego i operacyjnego, a także organizacje regionalne, w tym Unię Afrykańską, Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Środkowej (ECCAS), Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Komisję Zatoki Gwinejskiej, m.in. do zacieśnienia współpracy subregionalnej, regionalnej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony na morzu w Zatoce Gwinejskiej oraz do dalszej operacjonalizacji architektury Yaoundé.

Czytaj też: Ataki zbrojne na statki są coraz częstsze w Cieśninie Singapurskiej

Piractwo kosztuje miliardy dolarów

Współwnioskodawcami rezolucji były Ghana i Norwegia, które stwierdziły, że piractwo stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową. Ambasador Ghany przy ONZ Harold Adlai Agyeman zauważył, że minęło 10 lat od przyjęcia przez Radę ostatniej rezolucji w sprawie piractwa morskiego i rozboju w Zatoce Gwinejskiej. Obecnie region ten pozostaje globalnym punktem zapalnym dla piractwa, które z kolei stanowi wyzwanie dla całego świata.

Powołując się na głębokie powiązania piractwa z terroryzmem i niepokojący powrót zamachów stanu w regionie, Agyeman powiedział, że nowy tekst opiera się na różnych istniejących ramach, w tym na kodeksie postępowania z Yaoundé, i zwraca się do Sekretarza Generalnego o przedstawienie Radzie sprawozdania z bieżących wysiłków podejmowanych w celu zwalczania tego rodzaju przestępstw.

Ambasador Norwegii przy ONZ Mona Juul zauważyła, że każdego dnia przez Zatokę Gwinejską przepływa ponad 1000 statków, a piractwo kosztuje państwa nadbrzeżne około 2 mld dolarów rocznie. Zatoka Gwinejska pozostaje najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie dla statków, marynarzy i handlu morskiego. W tym kontekście rezolucja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Zauważyła również, że potwierdza ona, iż Konwencja o prawie morza wyznacza globalne ramy prawne w tej dziedzinie.

Czytaj też: 10 najszybciej rozwijających się gospodarek w 2022 roku

Rosja wyśle kontenerowiec o napędzie atomowym w podróż przez Arktykę

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button