MorskiTransport

Fuzja Antwerpii i Zeebrugge stworzy największy port eksportowy w Europie

W lutym 2021 r. miasto Antwerpia i miasto Brugia ogłosiły rozpoczęcie procesu fuzji swoich portów. Po podpisaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. umowy wspólników zjednoczonej spółki portowej, porty w Antwerpii i Zeebrugge będą odtąd działać pod jedną nazwą: Port Antwerpia-Brugia. Fuzja stworzy największy port eksportowy w Europie.

Port Antwerpia-Brugia to największy port eksportowy w Europie

Obecnie ten zjednoczony port zapewnia nie mniej niż 74 000 bezpośrednich i 90 000 pośrednich miejsc pracy, a jego wartość dodana wynosi prawie 21 mld euro, czyli 4,5% belgijskiego PKB. Największy port eksportowy w Europie będzie również największym portem przeładunkowym dla pojazdów, największym zintegrowanym klastrem chemicznym i jednym z wiodących portów kontenerowych w Europie.

Port Antwerpia-Brugia wykorzysta mocne strony obu lokalizacji portowych i skoncentruje swoją strategię na kontenerach, ładunkach drobnicowych, ruchu RoRo i chemikaliach. Bardziej niż kiedykolwiek port będzie odgrywał kluczową rolę w głównych przepływach towarowych i wzmocni swoją pozycję jako jedna z głównych bram do Europy. Zunifikowany port stał się również największym portem eksportowym w Europie – 147 milionów ton rocznie – co czyni go globalną potęgą.

Jako wiodący port kontenerowy pod względem tonażu – 159 mln ton rocznie – dąży do zaspokojenia zapotrzebowania na pojemność kontenerową, wynikającego z globalnego wzrostu gospodarczego i ostatnich zmian w międzynarodowym łańcuchu logistycznym. Równolegle z realizacją projektu Extra Container Capacity Antwerp (ECA), Port Antwerpia-Brugia pracuje nad „Container Plan 22-30„, aby zabezpieczyć swoją pozycję konkurencyjną. Port nadal inwestuje w strategiczną infrastrukturę, w tym w Terminal Europa w Antwerpii, a także w Nową Śluzę i Morską Strefę Logistyczną w Zeebrugge.

Czytaj też: Kazachstan przekieruje ładunki z Rosji do łotewskich portów

Port Antwerpia-Brugia stale się rozwija

Największy port eksportowy w Europie zamierza również ugruntować swoją pozycję jako centrum zielonej energii i pomóc w kształtowaniu transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonej przyszłości. Zunifikowany port będzie kontynuował i rozszerzał swój pionierski projekt wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystania CO2. W ramach projektu Antwerp@C do 2025 r. z terenu portu zostanie wychwycone pierwsze 2,5 mln ton CO2 pochodzącego z przemysłu. CO2 będzie składowany, a następnie ponownie wykorzystywany jako surowiec w wielu zastosowaniach.

Ponadto połączenie pozycji Antwerpii jako drugiego co do wielkości klastra petrochemicznego na świecie oraz nadmorskiego położenia Zeebrugge stwarza wyjątkową okazję do odegrania wiodącej roli we wprowadzaniu gospodarki wodorowej. Do 2028 r. port Antwerpia-Brugia planuje uzyskać zdolność do przyjmowania pierwszych cząsteczek ekologicznego wodoru na swojej platformie. W tym celu pracuje nad zwiększeniem przepustowości terminali dla istniejących i nowych nośników wodoru w obu portach. Rurociąg wodorowy łączący oba obiekty i biegnący w kierunku zaplecza europejskiego zapewni całemu obszarowi portowemu, a tym samym Belgii i dużej części Europy, możliwość korzystania z tego ważnego nośnika energii odnawialnej.

Czytaj też: Wenezuelczycy szukają tankowców do przewozu ropy, licząc na zniesienie sankcji

Port w Gdańsku na 13 miejscu w rankingu portów kontenerowych UE

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button