PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
MorskiTransport

Port w Bilbao realizuje projekt energetyki lądowej, by zmniejszyć emisje

Hiszpański zarząd portu w Bilbao podjął decyzję o dostarczaniu energii elektrycznej do statków zadokowanych w porcie i zainstalowaniu elektrowni wykorzystujących energię odnawialną. Port w Bilbao zobowiązuje się tym samym do transformacji energetycznej i dekarbonizacji swojej działalności portowej.

Port w Bilbao chce zmniejszyć emisje

Jak poinformowano, port w Bilbao w ramach projektu BilbOPS wdroży technologię OPS (onshore power supply), czyli dostarczania zacumowanym statkom energii elektrycznej z lądu. Technologia ta, znana również pod nazwą cold ironing, umożliwia statkom podłączenie się do sieci elektrycznej podczas pobytu w porcie i wyłączenie pomocniczych silników diesla. W ten sposób można uniknąć szkodliwych dla środowiska emisji gazów cieplarnianych (CO2, azotu i dwutlenku siarki), wibracji i hałasu.

Ten innowacyjny projekt pozwoli portowi w Bilbao na dokonanie „znaczącego skoku jakościowego” w Europie Atlantyckiej i osiągnąć cele Unii Europejskiej zawarte w „Fit for 55„. Port zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o 40%, a dzięki temu projektowi i innym środkom uzupełniającym władze portu mają nadzieję osiągnąć cel 55% redukcji emisji, ustanowiony przez Unię Europejską na rok 2030. Aby móc z powodzeniem wdrożyć projekt, port zorganizował spotkania techniczne z firmami żeglugowymi korzystającymi z portu w Bilbao oraz nawiązał kontakt z portami, które tworzą korytarze morskie z Bilbao, w celu porównania obiektów.

W ramach projektu, który podzielony jest na kilka etapów, port w Bilbao wyposaży siedem doków, w których cumują regularne linie – kontenerowce, statki RoRo, RoPax, statki wycieczkowe oraz nowy dok A5 – w instalacje niezbędne do zasilania statków w energię elektryczną podczas ich pobytu w porcie. Celem jest umożliwienie wyłączenia silników pomocniczych na statkach i utrzymanie ich podstawowych funkcji, takich jak pompy transferowe, systemy chłodnicze, oświetlenie czy sprzęt awaryjny.

Infrastruktura OPS

W pierwszej kolejności konieczne będzie zasilenie linii energetycznych, tak aby obiekty mogły oferować moc 30 MW. W tym celu w dokach zostaną zainstalowane trzy centra dystrybucyjne, 11 centrów transformatorowych i 11 punktów przyłączeniowych OPS. Aby stworzyć elastyczną infrastrukturę, dostępnych będzie 20 ujęć, które będą mogły świadczyć usługi niezależnie od miejsca dokowania statków.

Obszary, które zostaną zmodernizowane, to: terminal promowy do obsługi ruchu RoPax, gdzie znajdą się dwa punkty OPS; terminal dla ruchu RoRo przy nabrzeżu A6; nowy dok A5; doki A1 i A2 dla kontenerowców; oraz doki dla statków wycieczkowych. Aby zwiększyć moc doku dla statków wycieczkowych, z Santurtzi zostanie przedłużony kabel podmorski o długości 1,34 km.

Biorąc pod uwagę, że obiekty OPS nie mają obecnie standardowych lub zatwierdzonych schematów, a każdy statek wymaga innej mocy lub opracował inną technologię podłączenia do doku (na lądzie lub na statku), wybrany zostanie uniwersalny system o mocy od 1 MW do 12 MW, który będzie w stanie obsłużyć każdy rodzaj statku, niezależnie od jego długości, GT, konstrukcji czy natężenia ruchu. Modernizacja wszystkich doków zostanie przeprowadzona w latach 2022-2023.

W późniejszej fazie, we współpracy z firmami Petronor, Tecnalia i Ferrovial, zostanie zrealizowany projekt HIDROVAN – mobilna platforma pływająca, która będzie wytwarzać energię elektryczną z wodoru. Jej celem jest zapewnienie usługi OPS w pozostałych dokach, w których nie ma punktów przyłączeniowych.

Czytaj też: Gigantyczne statki dźwigowe Heerema przechodzą na zieloną energię

Hub energii odnawialnej

Plan transformacji energetycznej, który zostanie sfinalizowany wiosną, oprócz elektryfikacji doków pociągnie za sobą inne działania towarzyszące lub uzupełniające, takie jak stworzenie elektrowni wykorzystujących energię odnawialną w samym porcie, co uczyni port w Bilbao centrum zielonej energii.

Trzy projekty będą generować zieloną energię z:

  • fotowoltaiki – aby uzyskać moc 6 MW na potrzeby własnego zużycia, wewnątrz grobli lub przeciwgrobli zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne,
  • energii fal – projekt pilotażowy zostanie przetestowany w Punta Lucero w celu wykorzystania energii fal, która zapewni 1 MW oraz możliwości jej rozbudowy do 12 MW,
  • energii wiatru – port posiada już elektrownię wiatrową, która generuje 12 MW i rozważa umieszczenie większej liczby turbin wiatrowych w obiektach, w których nie będzie to miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo cumowania statków.

Projekt BilbOPS jest uzupełniany przez inne projekty Petronor/Repsol. Z jednej strony, w najbliższych latach port w Bilbao ma stać się głównym ośrodkiem Baskijskiego Korytarza Wodorowego – Basque Hydrogen Corridor (BH2C), wysoce strategicznego projektu o zasięgu globalnym i światowym znaczeniu, związanego z innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem środowiska, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2.

Jeden z tych projektów polega na budowie przez Petronor, w samym porcie, jednego z największych na świecie zakładów produkcji paliw syntetycznych z ekologicznego wodoru, wytwarzanego przy użyciu energii odnawialnej. Z drugiej strony, firma Repsol buduje terminal dla skroplonego gazu ziemnego (LNG), który będzie wyposażony w zbiornik kriogeniczny o pojemności 1000 metrów sześciennych.

Projekt wymaga od zarządu portu inwestycji w wysokości 51,8 mln euro. Na jego sfinansowanie uzyskano dotację w wysokości 4,3 mln euro dla OPS nabrzeża A5 w ramach mechanizmu Recovery and Resilience Mechanism, a równolegle przeprowadzono niezbędne procedury, aby wystąpić o kolejne dofinansowanie z UE dla pozostałych doków. Ze względu na charakter projektu, dodatkowe inwestycje zostaną zmobilizowane dzięki inicjatywom prywatnym. Według władz portu, wszystkie te działania, wraz z innymi projektami, które są w trakcie realizacji lub zostały zatwierdzone, będą miały wpływ ekonomiczny w wysokości około 188 mln euro.

Czytaj też: Gospodarka wodorowa w Polsce nabiera rozpędu!

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button