KolejowyTransport

Koleje Rosyjskie zwiększą liczbę pociągów przez problemy z węglem

Koleje Rosyjskie dostosowują swoje procedury operacyjne, aby ułatwić obrót wagonami kolejowymi w regionach Dalekiego Wschodu i Północno-Zachodniej Rosji. Na początku 2022 r. rosyjskie spółki węglowe stanęły w obliczu problemu niewystarczającej przepustowości linii kolejowych na podejściach do portów północno-zachodnich, co grozi niezrealizowaniem dostaw dla klientów europejskich.

Koleje Rosyjskie zamierzają zwiększyć liczbę pociągów odjeżdżających ze stacji portowych

Koleje Rosyjskie OJSC poinformowały w oświadczeniu umieszczonym na swoim oficjalnym kanale Telegram, że dostosowują swoje procedury operacyjne w celu zwiększenia wolumenu przewozów węgla na kluczowych liniach transportowych. Pod przewodnictwem Siergieja Kobzewa, pierwszego zastępcy dyrektora Kolei Rosyjskich, odbyło się spotkanie z przedstawicielami przemysłu węglowego i operatorów. Poświęcone było transportowi paliw koleją, z naciskiem na kwestie współpracy zarówno operacyjnej, jak i strategicznej.

Wśród omawianych zagadnień znalazło się wspólne opracowywanie dokumentów regulacyjnych, mających na celu optymalizację składu i ruchu pociągów, a także współdziałanie z klientami i partnerami Kolei Rosyjskich w punktach załadunku/rozładunku. Zdaniem Siergieja Kobzewa, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie potencjału kolei Bajkalsko-Amurskiej, należy rozwijać przewozy ładunków w innowacyjnych wagonach kolejowych o większej pojemności.

Aby ułatwić odciążenie stacji portowych i torów kolejowych, Koleje Rosyjskie rozważają budowę podwójnych pociągów. Mogą one kursować z portów Dalekiego Wschodu i Północno-Zachodniej Rosji. To również przyspieszy obrót wagonów i pozwoli na transport większej ilości węgla – powiedział.

Czytaj też: Koleje Ukraińskie kupią elektryczne lokomotywy na kredyt

Koleje Rosyjskie mają spore problemy

Na początku 2022 r. rosyjskie spółki węglowe stanęły w obliczu problemu niewystarczającej przepustowości linii kolejowych na podejściach do portów północno-zachodnich, co grozi niezrealizowaniem dostaw dla klientów europejskich. Jeden z terminali morskich w regionie północno-zachodnim przypisuje spadek dostaw węgla brakowi pojazdów trakcyjnych i nieregularnym dostawom wagonów kolejowych do stacji portowych. Według doniesień, prawie 600 załadowanych wagonów kolejowych zmierzających do terminalu stoi bezczynnie pomimo zakłóceń w rozkładzie jazdy.

Koleje Rosyjskie podały, że w styczniu musiały wprowadzić 17 ograniczeń w załadunku węgla kierowanego do niektórych terminali morskich i zbiorników. Według Kolei Rosyjskich, wstrzymuje to załadunek ładunków eksportowych i utrudnia ruch pociągów towarowych na liniach kolejowych do portów. W 2021 roku przeładunki na sieci Kolei Rosyjskich wzrosły o 3,2% rok do roku, do 1,28 mld ton.

W roku 2021 rosyjskie porty regionu północno-zachodniego przeładowały prawie 59 mln ton węgla eksportowego, z czego większość (ok. 68%) przypadła na port Ust-Ługa. Następne w kolejności są porty w Murmańsku, Wysocku, Kandałakszy, Wyborgu i Kaliningradzie. Contemporary Analytical Agency (CAA) twierdzi jednak, że oprócz strat finansowych poniesionych przez rosyjskich dostawców węgla, sytuacja z dostawami węgla do portów regionu północno-zachodniego niesie ze sobą ryzyko utraty reputacji, związane z niewypełnieniem zobowiązań kontraktowych wobec europejskich konsumentów.

Czytaj też: Jednogłośna decyzja Unii Europejskiej! Pakiet sankcji na Rosję aktywowany

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button