Transport

UE spełniła cel klimatyczny w transporcie 10 proc. OZE w transporcie

Zgodnie z opublikowanymi niedawno danymi Eurostatu, UE spełniła cel klimatyczny w transporcie. Tym razem osiągnięto zakładany dziesięcioprocentowy udział odnawialnych źródeł energii w transporcie w 2020 roku. 

UE spełniła cel klimatyczny w transporcie – udział OZE w transporcie

Jak wynika z danych opublikowanych w styczniu przez Eurostat, UE spełniła cel klimatyczny na 2020 rok dotyczący dziesięcioprocentowego udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie. Zgodnie z metodologią Eurostatu, w skład tych źródeł wchodzą biopaliwa, energia elektryczna oraz biometan. Cel ten został zawarty w Dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. ​​Średni udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie wzrósł z 1,6 proc. w 2004 r. do 10,2 proc. w 2020 r., czyli o 0,2 punktu procentowego (pp) powyżej zakładanego docelowego poziomu. Z wyjątkiem 2011 r. poziom ten sukcesywnie rósł w każdym kolejnym roku.

Zobacz również: Jak zminimalizować emisje żeglugi morskiej na świecie?

Wśród państw członkowskich 12 przekroczyło cel.
Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu

Szwecja zdecydowanym liderem w UE

Spośród wszystkich państw członkowskich jedynie 12 z nich przekroczyło unijny cel. Szwecja była zdecydowanym liderem pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie – aż 31,9 proc. W czołówce znalazły się również Finlandia (13,4 proc.), Holandia i Luksemburg (po 12,6 proc.). Tak wysoką pozycję Szwecji można wytłumaczyć jednak powszechnym wykorzystaniem biopaliw spełniających wymagania w metodologii Eurostatu. W 2020 r. wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Francji (bez zmian) i Finlandii (-0,9 pp), odnotowały wzrost udziału energii odnawialnej w transporcie w porównaniu z 2019 r., przy czym największy wzrost zaobserwowano w Estonii (+5,9 pp), Luksemburg (+4,9 pp), Belgia (+4,2 pp) i Cypr (+4,1 pp).

Zobacz również: Brytyjskie firmy płacą za emisje 10% więcej niż ich unijni rywale

To właśnie wynik Szwecji spowodował, że UE spełniła cel klimatyczny, ponieważ większość państw znalazła się pod wyznaczonym progiem. Wśród nich są państwa z rozwiniętą infrastrukturą dla elektromobilności takie jak Niemcy, czy też Dania. Grecja (5,3 proc.) i Litwa (5,5 proc.) odnotowały najniższe poziom wykorzystania OZE w transporcie. Polska również nie wypadła najlepiej (zaledwie 6,6 proc.).

UE spełniła cel klimatyczny
Źródło: Eurostat

Nadrzędny cel to redukcja emisji gazów cieplarnianych w transporcie

Plany neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r. zakładają również konieczność redukcji emisji w transporcie. Samochody osobowe i dostawcze obecnie wytwarzają 15 proc. emisji CO2 w UE.  Pojazdy drogowe są najbardziej emisyjne. Odpowiadają za ponad 70 proc. emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w UE. W 2018 r. emisje z transportu drogowego wyniosły 786 mln ton metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla – był to 27-procentowy wzrost od 1990 r. Cele redukcji emisji CO2 do 2030 r. to 37,5 proc. dla nowych samochodów osobowych i 31 proc. dla dostawczych.

Zobacz również: W Polsce nawet samochody elektryczne szkodzą klimatowi [BADANIE]

Dużo emisji pochodzi również z transportu lotniczego lecz i tu pojawiają się pomysły w jaki sposób można je zredukować. Dla przykładu Francja nałożyła w 2021 r. zakaz niektórych krajowych lotów krótkodystansowych na odcinkach, gdzie dostępne są połączenia kolejowe, które zapewniają tę samą podróż w ciągu dwóch i pół godziny.

UE zmieni testy emisji hybryd, bo obecne mogą kłamać

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button