MorskiTransport

Ustawa o usuwaniu wraków podpisana przez Władimira Putina

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę federalną o wprowadzeniu zmian w niektórych aktach ustawodawczych Federacji Rosyjskiej związanych z usuwaniem wraków. Jak podało centrum prasowe Federalnej Agencji Transportu Morskiego i Rzecznego (Rosmorrechflot), ustawa o usuwaniu wraków określa mechanizm i procedurę usuwania zatopionych statków.

Ustawa o usuwaniu wraków weszła w życie

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę „O ratyfikacji Międzynarodowej konwencji z Nairobi o usuwaniu wraków z 2007 r.” do ustawy federalnej. Zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami, Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej uchwaliła ustawę w grudniu zeszłego roku, a Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej zatwierdziła ją kilka dni później. Ustawa o usuwaniu wraków została już opublikowana na oficjalnym internetowym portalu informacji prawnych.

Konwencja zawiera zestaw jednolitych przepisów międzynarodowych, których celem jest zapewnienie szybkiego i skutecznego usuwania wraków, znajdujących się poza morzem terytorialnym. Konwencja nakłada na armatorów odpowiedzialność finansową i wymaga od nich wykupienia ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na pokrycie kosztów usuwania wraków.

Ustawa o usuwaniu wraków stanowi solidną podstawę prawną dla państw nadbrzeżnych do usuwania lub zlecania usuwania ze swoich linii brzegowych zatopionych statków, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi lub środowiska morskiego i przybrzeżnego, lub dla obu tych elementów. Traktat obejmuje również wszelkie działania mające na celu zapobieganie, łagodzenie lub eliminację zagrożeń stwarzanych przez przedmioty zagubione na morzu ze statku.

Czytaj też: ABS i HHI łączą siły w projektach autonomicznych statków

Ustawa o usuwaniu wraków z pewnymi zastrzeżeniami

Według oświadczenia, Federacja Rosyjska ratyfikowała konwencję z pewnymi zastrzeżeniami. Ustawa o usuwaniu wraków nie będzie stosować klauzul związanych z rozstrzyganiem sporów dotyczących interpretacji i stosowania konwencji w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza. Ponadto, „zgodnie z klauzulą 2 artykułu 3, Federacja Rosyjska rozszerzy wymagania konwencji na statki zatopione na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym na morzu terytorialnym, zgodnie z postanowieniami klauzuli 4 artykułu 4 Międzynarodowej Konwencji z Nairobi„.

Na dzień dzisiejszy Konwencję z Nairobi ratyfikowało 56 państw, w tym Belgia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Indie, Iran, Malezja, Malta, Maroko, Holandia, Panama, Portugalia, Singapur, Szwecja i Wielka Brytania.

Czytaj też: Polskie Linie Oceaniczne kupiły kolejny statek. Nowy nabytek ma blisko 200 metrów długości

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button