Info z rynku

Santos rozpoczyna badania sejsmiczne na obszarze Basenu Bonaparte

Santos będzie wykonywał badania sejsmiczne w Australii. Zebrane dane mają posłużyć planom opracowywania wydobycia ropy naftowej w przyszłości. 

Santos bada możliwości wydobycia ropy

Australijski urząd National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) zatwierdził plan firmy Santos Offshore obejmujący przeprowadzanie badań sejsmicznych przy użyciu technologii 3D w Basenie Bonaparte. Santos będzie przeprowadzał prace na obszarach objętych pozwoleniem na wydobywanie ropy naftowej oraz u wybrzeży Australii Zachodniej i wybrzeża Terytorium Północnego.

Basen Bonaparte to basen osadowy położony w Australii Zachodniej. Częściowo pokrywa Pine Creek Orogen i Fitzmaurice Basin. Oprócz ropy naftowej i gazu zagłębie bogate jest w złoża ołowiu, cynku, żelaza, złota i mniejsze pokłady węgla na lądzie, zmineralizowane w złożach piaskowca.

Mapa 1. Planowany obszar przeprowadzania badań.

NOPSEMA

Zobacz także: Aktywiści i plemiona afrykańskie wygrywają z koncernem Shell

Ograniczony zakres poszukiwań

Dzięki badaniom uda się pozyskać niezbędne dane, które posłużą do opracowania modeli geologicznych. Następnie na ich podstawie będzie można opracować strategię wydobycia ropy naftowej. Według pierwotnego planu NOPSEMA obszar badań miał zostać wyznaczony nieco dalej i obejmować dodatkową teoretyczną strefę C. Z uwagi jednak na zastosowanie systemu minimalizowania ryzyka ALARP (ang. as low as reasonably practicable) oraz obawy interesariuszy, po przeprowadzeniu wymaganych ekspertyz zatrzymano się na dwóch obszarach (A i B) uwzględnionych na powyższej mapie.

Dzięki poprawie efektywności operacyjnej czas badania ulegnie skróceniu ze 100 do 60 dni. Operacje odbywają się w trybie 24-godzinnym. Zaplanowano również dodatkowe pięć dni na ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzanych badań.

Kevin Gallagher, dyrektor generalny Santos, powiedział:

Nadal poszukujemy możliwości zasobów materialnych na morzu w północnej Australii, aby wspierać naszą ugruntowaną pozycję infrastrukturalną w Darwin, mając na uwadze zarówno rynki eksportowe, jak i krajowe

Zobacz także: Przez zerwane łańcuchy dostaw statki kontenerowe zastępują… masowce

Z potencjalnym wydobyciem ropy na obszarze prac korporacji Santos wiązane są duże nadzieje. Jeśli ekspertyzy dowiodą, że rzeczywiście znajdują się tam znaczące pokłady ropy, proces wydobycia może zostać wkrótce wdrożony, a tym samym Australia umocni swoją pozycję eksportera ropy naftowej.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button