PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
IntermodalnyTransport
Gorące newsy

Terminal Małaszewicze szybko się rozrasta. W planach kolejne inwestycje

Terminal Małaszewicze został przystosowany do przeładowywania większej liczby ładunków z Azji Wschodniej do Unii Europejskiej. Prace modernizacyjne zostaną zakończone do 30 grudnia. W planach  są jednak kolejne inwestycje, które pozwolą na rozbudowę infrastruktury.

Większe możliwości terminalu w Małaszewiczach

„Suchy port” w Małaszewiczach jest kluczowym obiektem na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Przez Małaszewicze przebiega najkrótszy wariant trasy z Chin, a terminale pozwalają na przeładunek kontenerów między składami o rozstawie europejskim i rosyjskim. Dzięki inwestycjom pojemność przeładunkowa terminalu została zwiększona do 223 000 TEU, natomiast możliwości składowe placów powiększono o 1 650 TEU do ponad 3500 TEU. Wartość projektu wyniosła ponad 37,6 mln zł. Prace rozpoczęte w lipcu ubiegłego roku pozwoliły na przebudowę placu kontenerowego oraz wydłużenie torów. Dzięki modernizacji zwiększone zostaną także możliwości przeładunku kontenerów, do czego przyczynił się zakup suwnicy RTG, reachstackera i ciągnika szynowo-kołowego.

Zobacz także: Park Logistyczny Małaszewicze – rozbudowa terminalu granicznego

Terminal Małaszewicze – plany dotyczące rozwoju

PKP Cargo Terminale wiąże duże nadzieje z rozwojem terminalu w Małaszewiczach. Planowane są inwestycje, które pozwolą na rozładunek pociągów, których długość przekracza 1000 m. Na terenie miejscowości Małaszewicze spółka posiada 40 hektarów terenu, który ma zostać zagospodarowany pod kolejny terminal kontenerowy. W pierwszej połowie przyszłego roku ma powstać koncepcja układu drogowego pozwalająca na połączenie przejścia granicznego Terespol-Brześć z układem terminali oraz skomunikowanie ich z przejściem granicznym w Koroszczynie. Problemem dla rozwoju terminali może być niedobór siły roboczej. Aby zachęcić do pracy pracowników okolicznych miejscowości, konieczne jest stworzenie infrastruktury, która pozwoli na komfortowe dojeżdżanie do pracy w terminalach. Wójt gminy Terespol, Krzysztof Iwaniuk, ma nadzieję, że sytuacja na granicy ulegnie unormowaniu, ponieważ w terminalu mogą podjąć pracę również mieszkańcy Brześcia.

Lech Sprawka, wojewoda lubelski, powiedział o modernizacji:

Przejścia graniczne drogowe, ale i kolejowe, to jedna z większych szans rozwojowych w województwie lubelskim. Zintensyfikowaliśmy działania w celu opracowania strategicznych planów rozbudowy i modernizacji przejść granicznych Terespol-Brześć oraz Koroszczyn. Szczególną uwagę zwracam na przejścia graniczne i ich otoczenie, żeby powstała jedna wspólna koncepcja układu drogowego, który zapewniłby odpowiednie skomunikowanie portu przeładunkowego z całym układem terminali, łącznie z autostradą i przejściem drogowym granicznym. Dlatego ważnym elementem jest tutaj intermodalność – wszechstronne wykorzystanie obu sposobów transportowania ładunków drogą kolejową i transportem drogowym

Zobacz także: Małaszewicze osiągnęły rekord przepustowości. 18 składów w jedną dobę

Małaszewicze są największym terminalem intermodalnym należącym do PKP Cargo Terminale. To właśnie tam przepływa najwięcej towarów wysyłanych drogą lądową z Azji do Unii Europejskiej. Z uwagi na wolumen ładunków, terminal Małaszewicze nazywany jest również „bramą do Chin”.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Back to top button