Transport

Digitalizacja flot dostawczych przyspieszyła w trakcie pandemii

Firma Webfleet Solutions przeprowadziła badanie mające na celu ocenę wpływu pandemii na wdrażanie rozwiązań technologicznych w branży TSL. Do badania zaangażowano 1050 osób zarządzających flotami dostawczymi w firmach europejskich, aby ocenić jakie problemy rozwiązała digitalizacja flot dostawczych. 

Digitalizacja flot dostawczych – najpopularniejsze rozwiązania

Digitalizacja flot dostawczych ma na celu rozwiązanie problemów związanych z branżą TSL. Jest to więc reakcja na zmiany rynkowe, która ma złagodzić ich wpływ na przedsiębiorstwo, ale również zwiększyć jego konkurencyjność. W trakcie pandemii problemy, z którymi próbowali radzić sobie kierownicy, dotyczyły wzrost kosztów paliwa (59%), poziom stresu i niepewności w przypadku kierowców (58%) oraz wzrost liczby klientów (57%).  Zgodnie z wynikami badania kierownicy flot przyznali, że wdrożone zmiany technologiczne pomogły im obniżyć koszty pojazdu (68%), poprawić samopoczucie kierowców (74%) oraz zwiększyć satysfakcję klientów (82%).

Schemat 1. Wpływ pandemii i wartość digitalizacji. 

Źródło: Webfleet Solutions

Jak pokazuje badanie, duże firmy są bardziej świadome kluczowego wpływu digitalizacji na rozwój firmy w długim okresie. Tylko 59% przedsiębiorstw z flotą liczącą 1-10 pojazdów zdecydowało się na wdrożenie nowych rozwiązań. Dla porównania na takie rozwiązania zdecydowało się ponad 80% firm z flotami liczącymi powyżej 51 pojazdów. Jako główny powód rezygnacji podano ograniczenia związane z kosztami (30% ankietowanych), 28% stwierdziło, że liczba użytych rozwiązań cyfrowych była wystarczająca, a więc nie było potrzeby ich poszerzania. 24% przyznało, że przed cyfryzacją powstrzymuje ich brak czasu bądź zasobów.

W zestawieniu krajów, w których wdrożono najwięcej rozwiązań technologicznych, pierwsze miejsce zajmuje Holandia. Najmniej do nowych warunków przystosowali się przedsiębiorcy niemieccy. Jednak u naszych zachodnich sąsiadów poziom digitalizacji jest wysoki, więc wdrażanie nowych rozwiązań bywa czasem zbędne. Polska znajduje się na szóstym miejscu, jeśli chodzi o zastosowanie nowych systemów. Tylko 69% kierowników flot zdecydowało się na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwie.

Źródło: Webfleet Solutions

Badanie przeprowadzone przez Webfleet Solutions pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa powinny w większym stopniu zwrócić się ku nowoczesnym technologiom, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. Digitalizacja flot dostawczych może uczynić polską branżę TSL bardziej efektywną. Przeszkodami, jakie stoją na drodze, są przede wszystkim wysokie koszty rozwiązań technologicznych.

Zobacz także: Poczuj się w aucie, jak pilot myśliwca. Oto technologia Huawei AR-HUD

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button