IntermodalnyTransport

Terminale intermodalne w Polsce coraz wydajniejsze

Transport intermodalny polega na łączeniu dwóch lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Wykorzystuje się przede wszystkim węzły transportowe zlokalizowane w strategicznych punktach. Im większa liczba węzłów, tym system jest wydajniejszy i bardziej zoptymalizowany. Terminale intermodalne w Polsce stają się coraz efektywniejsze.

Transport intermodalny w Polsce

W Polsce w 2020 roku funkcjonowały 34 terminale przeładunkowe. 30 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe), 4 z nich natomiast obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie). W minionym roku łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 8,2 mln TEU (ang. twenty-feet equivalent unit), w tym 5,2 mln TEU w terminalach morskich i 3,0 mln TEU w lądowych. Transportem samochodowym i intermodalnym przewieziono 25 mln ton ładunków w kontenerach, co stanowi 99,1% udziału przewozów.

Źródło: GUS

Najwięcej ładunków transportem intermodalnym i samochodowym przewieziono z i do województw pomorskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego. Zaobserwowano również wzrost przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych, w porównaniu z rokiem 2019. Wzrost odnotowano głównie w województwach: pomorskim (o 46,6%), łódzkim (o 32,0%), wielkopolskim (o 27,4%) i dolnośląskim (o 4,9%).

Zobacz także: Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo powstanie już za trzy lata

Wykres 1. Udział województw w przewozach ładunków skonteneryzowanych transportem samochodowym intermodalnym w 2020 r. (na podstawie liczby ton)ab. 

Źródło danych: GUS

Zobacz także: Korytarze transsyberyjskie a rozbudowa portu w Małaszewiczach

Terminale intermodalne w Polsce – których towarów przeładowano najwięcej?

Według danych GUS w poprzednim roku najwięcej, bo aż 24,7% przeładowano towarów mieszanych (zbioru różnych rodzajów towarów transportowanych razem). Na drugim miejscu (11,5%) uplasowały się produkty spożywcze, w tym tytoń. Istotny procent stanowiły również chemikalia, w tym włókna sztuczne, produkty z gumy i tworzyw sztucznych oraz paliwa jądrowe. Najmniejszy odsetek stanowiły: sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne, narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne oraz zegarki.

Polski transport intermodalny rośnie w siłę. Aby jednak poprawić jego wydajność i efektywność, konieczne jest podjęcie prac modernizacyjnych. Dotyczy to głównie portu w Małaszewiczach, który wymaga przeorganizowania. Istotne jest zapewnienie odpowiednich parametrów infrastruktury liniowej. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach zmniejsza się udział linii, po których można poruszać się z prędkością nie większą niż 60 km/h. Jednocześnie nastąpił wzrost do 45,7% udziału odcinków, na których dopuszczalna prędkość wynosi od 80 do 120 km/h. Dostosowanie kolei do nowych standardów pozwoli na zoptymalizowanie procesów logistycznych.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button