Raben
Info z rynku

UPS prezentuje ambitne cele finansowe i środowiskowe

Firma UPS podczas niedawnej konferencji przedstawiła ambitne cele finansowe i środowiskowe. Priorytety nowej strategii to Customer First, People Led oraz Innovation Driven. Podczas wydarzenia omówiono także docelowe obszary wzrostu, takie jak sektor małych i średnich przedsiębiorstw, sektor medyczny i działalność międzynarodowa. Przedstawiono również cele finansowe do roku 2023, a także omówiono nowo ustanowione cele ESG (Environment, Sustaiability, Government).

  • Customer First: Strategia, która dąży do zapewnienia najlepszego doświadczenia cyfrowego, na podstawie globalnej, inteligentnej sieci logistycznej. Firma UPS zaprezentowała szereg działań, które podejmuje w celu usprawnienia współpracy. Działania koncentrują się na eliminacji czynników utrudniających współpracę z UPS, co jest mierzone wzrostem wskaźnika NPS (Net Promoter Score). Celem firmy jest osiągnięcie w 2023 roku wyniku NPS na poziomie 50 lub wyższym.
  • People Led: To strategia zakładająca działania, które są podejmowane w celu poprawy doświadczeń pracowników i zwiększenia prawdopodobieństwa, że pracownik zarekomenduje UPS jako dobre miejsce pracy. UPS ustaliło cel „prawdopodobieństwa rekomendacji” na poziomie 80 procent lub wyższym do roku 2023.
  • Innovation Driven: Poprzez podkreślenie inicjatyw firmy w zakresie technologii i produktywności, UPS skupi się na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dostarczanie wyższych zwrotów z zainwestowanego kapitału, jak również zwrotów dla akcjonariuszy poprzez dywidendy i odkup akcji.

Tworzymy nowy UPS, zakorzeniony w najważniejszych wartościach firmy. Nasza strategia ewoluuje, aby odzwierciedlać zmieniające się potrzeby naszych klientów i naszej działalności, a także to, co jest najważniejsze dla naszych interesariuszy – powiedziała Carol Tomé, Dyrektor Generalna UPS.

Cele finansowe UPS: 100 mld dolarów przychodu w 2023 roku

UPS omówił swoje cele finansowe do roku 2023:

  • Skonsolidowane przychody w przedziale od ok. 98 mld USD do ok. 102 mld USD.
  • Skonsolidowana (skorygowana) marża operacyjna w przedziale od ok. 12,7% do ok. 13,7%.
  • Wydatki kapitałowe w latach 2021-2023 w wysokości od ok. 13,5 mld USD do ok. 14,5 mld USD.
  • Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału w przedziale od ok. 26% do ok. 29%.

Cele środowiskowe UPS: 100% obiektów UPS zasilanych energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł

Firma ogłosiła również nowy zestaw celów ESG (Environment, Sustaiability, Government) dla całej organizacji, w tym zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie emisji 1, 2 i 3 w ramach jej działalności globalnej do roku 2050. Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2035 obejmują:

  • Redukcję emisji CO2 o 50% w przeliczaniu na każdą dostarczoną paczkę w kontekście operacji globalnych związanych z doręczeniami małych paczek (w odniesieniu do roku 2020)
  • 100% obiektów UPS zasilanych energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł
  • 30% paliwa wykorzystywanego przez globalną flotę lotniczą pochodzić będzie ze źródła zrównoważonego dla środowiska.

 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button