PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynku

Pracownicy Tork z certyfikatami KAIZEN

Wykorzystanie w branży produkcyjnej filozofii lean manufacturing i kaizen nie tylko przyczynia się do osiągnięcia większej wydajności, ale przede wszystkim jest sposobem na ciągłe doskonalenie procesu produkcji.

Lean manufacturing zakłada dostarczanie produktów najwyższej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa i eliminowaniu niepotrzebnych czynności. W produkcji odbywającej się według założeń tego podejścia da się wyodrębnić siedem obszarów, w których generowane są straty produkcyjne, czyli tzw. mudy. Znając je, można w łatwy sposób określić zbędne działania – takie, które nie zapewniają wartości, a ich wyeliminowanie przełoży się na poprawę wydajności produkcji. Jakie to strefy? W ich zapamiętaniu pomocny może okazać się skrót „TIM WOOD”. Wyliczając, są to transport (ang. waste of transport), zapasy (ang.waste of inventory), zbędny ruch (ang. waste of motion), oczekiwanie (ang. waste of waiting), nadmierne przetwarzanie (ang. waste of overprocessing), nadprodukcja (ang. waste of overproduction), defekty (ang. waste of defects).

Często obok głównych 7 typów strat produkcyjnych wymienia się jeszcze jeden rodzaj mudy. Jest nim niewykorzystany potencjał ludzki. Jest to marnotrawstwo polegająca na nieangażowaniu pracowników w procesy rozwiązywania problemów. Prowadzi ona do spowolnienia rozwoju organizacji i wpływa na spadek jakości pracy. Rozwiązaniem jest wdrożenie praktyk dzielenia się doświadczeniem i pomysłami, angażowanie pracowników w eliminowanie problemów, branie pod uwagę ich sugestii. Takie działania szybko procentują wzrostem wyników produkcyjnych i większym zadowoleniem personelu.

Pracownicy Tork z certyfikatami KAIZEN

Tork, marka firmy Essity, zapewnia swoim pracownikom dostęp do najnowszych szkoleń i dba o rozwój ich kompetencji, aby każdego dnia stawali się jeszcze bardziej doświadczonymi doradcami przemysłowymi dla swoich klientów. Tym razem KAIZEN Institute Poland przeprowadził warsztaty dla trzynastu managerów ds. sprzedaży Tork wyposażając ich w narzędzia i przygotowując do wdrażania kultury ciągłego doskonalenia w organizacji – mówi Michał Wojdat, Segment Industry Marketing Manager, Tork.

Dzięki przystąpieniu do certyfikowanego programu rozwoju kompetencji pracownicy Tork poznali praktyczne metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu strat, otrzymując tym samym prestiżowy Certyfikat Praktyka KAIZEN i Audytora 5S.

Nowe kompetencje uzyskane dzięki ostatnim szkoleniom pozwalają pracownikom Tork wspierać managerów zakładów produkcyjnych w tworzeniu wydajnych miejsc pracy zgodnie z zasadami Lean i 5S. W ofercie marki znajduje się darmowa usługa audytu  – Tork Workflow, która obejmuje utrzymanie ruchu oraz wydajność stanowisk pracy. Przeprowadzana jest przez certyfikowanych ekspertów Tork.

Tork Workflow koncentruje się na 4 głównych obszarach:

💡produktywności,

💡stratach produkcyjnych,

💡satysfakcji pracowników i klientów,

💡środowisku oraz zdrowiu i bezpieczeństwie.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button