Info z rynku

Obserwator Logistyczny dołącza do partnerów medialnych Kampanii „niezwalniam.pl”

Obserwator Logistyczny dołącza do partnerów medialnych Kampanii „niezwalniam.pl”, której inicjatorem jest Polish Supply Management Leaders. Celem Kampanii jest promocja formuły elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, oparta na wspieraniu długoterminowych relacji pracownik – pracodawca, która koncentruje się na zatrudnianiu pracowników na umowie o pracę.

Kampania „niezwalniam.pl”, w kontekście rosnącej niepewności biznesowej, ma na celu rzeczywiste wsparcie przedsiębiorstw, w elastycznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, stawiając w centrum pracownika i długoterminowe relacje na linii pracownik – pracodawca. Jej ideą jest uświadamianie, zarówno pracowników jak i pracodawców, o możliwości elastycznego planowania działań, dzięki którym przedsiębiorstwa nie będą musiały zwalniać, zarówno w sensie aktywności biznesowej, jak i rezygnacji z pracowników.

Kluczowy przekaz Kampanii – „współdzielenie na umowie o pracę”, jest określeniem umownym, obrazującym sytuację, w której w ramach porozumienia pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u macierzystego pracodawcy, podczas urlopu bezpłatnego na czas określony świadczy pracę u innego pracodawcy (art. 174 [1] K.P.)”, – informuje Donata Hermann-Marciniak, Lider Kampanii “niezwalniam.pl”.

Trendy na rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na elastyczność, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika, będą jednym z wymagań rynku przyszłości. Systematyczne uzupełnianie kompetencji to dla pracowników zabezpieczenie przed bezrobociem, a dla pracodawców – przed wysokimi kosztami rekrutacji i onboardingu.

Jaki jest wpływ e-commerce na środowisko?

Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy, który stał się udziałem wielu, choć nie wszystkich. Konkurencyjna pozycja Polski, oparta na niskich kosztach, powinna zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Przyjęcie „współdzielenia na umowie o pracę” wspiera taką zmianę. Również przez włączanie grup pracowniczych dziś wyłączonych z działań rozwojowych. Równocześnie wymaga jednak edukacji i stworzenia przestrzeni do budowania zaufania w biznesie” – wyjaśnia Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML.

Wszystkie niezbędne informacje na temat Kampanii „niezwalniam.pl”, przygotowane zarówno pod kątem pracowników, jak i pracodawców, są dostępne na stronie: https://niezwalniam.pl.

Czym jest PSML?

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) to największy w branży aktywny NETWORK, zrzeszający profesjonalistów z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw. Misją PSML jest rozwijanie Polski jako centrum kompetencji w obszarze  łańcucha dostaw na skalę Europy.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Współpracując z partnerami z różnych środowisk, tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

PSML jest instytucją, realizującą w szerokich partnerstwach programy takie jak: www.dobryprzetarg.pl, www.topyoung100.pl , www.cloudnine.com.pl , www.konferencja-proconpolzak.pl, www.niezwalniam.pl, Klub CPO, PSME, Konkurs Lider Zakupów i wiele innych, o których można przeczytać na www.psml.pl

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button