PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynku

Eksperci: Żegluga morska nie osiągnie celu zerowej emisji do 2050

Jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) żegluga morska nie zdoła osiągnąć zerowej emisji gazów cieplarnianych netto (NZE) do 2050 roku. Wszystko dlatego, że na rynku brak alternatyw, które realnie mogłyby przyczynić się do zmian technologicznych.

Eksperci stwierdzili w swoim raporcie, że niemożliwym jest uzyskanie zerowej emisyjności do 2050 roku „ze względu na brak dostępnych na rynku opcji niskoemisyjnych”. Dodatkowym problemem jest długi okres eksploatacji statków (zazwyczaj 25 do 35 lat). Specjaliści zwracają również uwagę, że na rynku nie brakuje obietnic technologicznych i zobowiązań decydentów. Niestety obecnie brak istotnych czynników technologicznych do podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie.

Jak wskazuje portal Hellenic Shipping News IEA emisje z sektora żeglugi miejskiej odpowiadały za około 880 mln ton emisji CO2 w 2019 r. i 830 mln ton w 2020. Według analiz emisje mają spadać o około 6% rocznie do 120 mln ton CO2 w roku 2050.

Ataki zbrojne na statki są coraz częstsze w Cieśninie Singapurskiej

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wskazuje również, że około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską. Mimo to IMO dąży do zmniejszenia całkowitej emisji gazów cieplarnianych o 50% w stosunku do poziomu z 2008 roku do 2050 roku. Dzięki temu będzie możliwy realny wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego.

Raport IEA przekonuje, że:

W perspektywie krótkoterminowej znaczne ograniczenie emisji w żegludze jest możliwe dzięki efektywności operacyjnej. Dotyczy to zmniejszenie prędkości rejsu i wspomaganie wiatrem. Natomiast w perspektywie średnioterminowej istotną rolę odegrają paliwa niskoemisyjne, takie jak biopaliwa, wodór i amoniak.

Elektryfikacja nie jest wyjściem na zerową emisyjność w żegludze morskiej?

Eksperci przekonują jednak, że jest szansa na poprawę sytuacji:

Amoniak i wodór są głównymi paliwami niskoemisyjnymi dla żeglugi przyjętymi w ciągu najbliższych trzech dekad w NZE. Ich łączny udział w całkowitym zużyciu energii w żegludze osiągnie około 60% w 2050 roku.

Emisyjność łańcuchów dostaw jest zbyt duża

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekonuje, że obecnie oczekuje się, że biopaliwa zapewnią prawie 20% całkowitego zapotrzebowania na energię w żegludze w 2050 roku. Elektryfikacja będzie odgrywać wówczas jedynie „bardzo niewielką rolę”.

Źródło: Hellenic Shipping News

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button